ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.บ้านกรวด

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
สุรพันธ์
สุริยพันตรี
พัฒนาการอำเภอ
2
อัญชัญ
กมุทมาศ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3
ว่าง
ว่าง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4
พยม
เขือดประโคน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
5
ชมพู
คูสำโรง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
6
วิทูนร์
ยอแซ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
7
นันธนา
ปลื้มใจ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
8
วัฒนา
ศรีพอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ