ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:20:17
2
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอแคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:19:48
3
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอโนนดินแดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:19:12
4
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:18:51
5
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอชำนิ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:18:29
6
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอโนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:18:03
7
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:17:27
8
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอพลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:16:09
9
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอหนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:15:43
10
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอนาโพธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:14:42
11
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอปะคำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:14:11
12
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอสตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:13:54
13
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอพุไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:13:34
14
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอบ้านกรวด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:13:09
15
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:12:47
16
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:12:19
17
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอหนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:11:58
18
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:11:40
19
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:11:15
20
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอนางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:10:52
21
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอกระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:10:25
22
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอคูเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:09:35
23
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:09:07
24
ศิริมา OTOP ผลการคัดสรร OTOP ปี 62 รอบ 1 รอบ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-06/14:27:17
25
ศิริมา OTOP ฐานข้อมูล QDที่ไม่เข้าสู่กระบวนการคัดสรร ปี62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-06/10:50:30
26
ศิริมา OTOP ข้อมูล Quadrant D ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/15:15:15
27
ศิริมา OTOP PowerPoint OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/14:50:32
28
ศิริมา OTOP ฐานข้อมูล OTOPปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-09/16:26:21
29
ศิริมา OTOP ฐานข้อมูล ปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-09/16:23:45
30
ศิริมา OTOP ฐานข้อมูล OTOP ปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-09/16:20:56

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]