ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ศิริมา OTOP ข้อมูล Quadrant D ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/15:15:15
2
ศิริมา OTOP PowerPoint OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/14:50:32
3
ศิริมา OTOP ฐานข้อมูล OTOPปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-09/16:26:21
4
ศิริมา OTOP ฐานข้อมูล ปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-09/16:23:45
5
ศิริมา OTOP ฐานข้อมูล OTOP ปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-09/16:20:56
6
ศิริมา OTOP ผลการคัดสรร OTOP ปี 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-13/16:38:26
7
ศิริมา OTOP กลุ่ม Quadrant C ปี 2557-2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-04/15:23:17
8
ศิริมา OTOP กลุ่ม Quadrant D ปี 2557-2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-04/15:21:37
9
ศิริมา OTOP ระเบียบวาระการประชุม นตผ.จ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-02/16:55:49
10
ศิริมา OTOP ระดับดาว OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-09/15:01:51
11
ศิริมา OTOP โครงการผ้าทออีสานสู่สากล (๒๕๐ กลุ่ม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-05/16:56:23
12
ศิริมา OTOP ทะเบียนกลุ่ม D (๑๐๐ กลุ่ม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-05/16:55:06
13
ศิริมา OTOP วาระ นตผ.จ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-31/11:39:18
14
ศิริมา OTOP วาระ นตผ.จ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-31/11:32:45
15
ศิริมา OTOP จัดแสดงและจำหน่าย OTOP(Cluster ,กลุ่ม D) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-25/13:38:42
16
ศิริมา OTOP ทะเบียน OTOP(แยกอำเภอทุกอำเภอ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-16/17:56:37
17
ศิริมา OTOP ทะเบียน OTOP(กลุ่ม C) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-16/17:53:01
18
ศิริมา OTOP ทะเบียน OTOP (กลุ่ม D) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-16/17:52:08
19
ศิริมา OTOP ทะเบียน OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ฐานข้อมูล OTOP (2557-2560) จำนวน ๒,๔๖๙ กลุ่ม
2018-03-16/17:50:39
20
ศิริมา OTOP การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD 100 กลุ่ม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-09/14:12:00
21
ศิริมา OTOP พัฒนาศักยภาพกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-09/14:10:45
22
ศิริมา OTOP ลงทะเบียน OTOP 2557-2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-07/15:02:41
23
ศิริมา OTOP ทะเบียนกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-02-13/13:03:56
24
ศิริมา OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-02-13/13:01:58
25
ศิริมา OTOP รายได้ OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-03/11:58:50
26
ศิริมา OTOP วาระ OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-03/11:16:47
27
ศิริมา OTOP แนวทางการคัดเลือกเครือข่าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-13/17:03:34
28
ศิริมา อื่นๆ ผลคัดสรร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-07/15:04:47
29
ศิริมา อื่นๆ ฝากสร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-07/09:59:30
30
ศิริมา OTOP otop ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-31/14:58:46

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]