ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ปราณีต กองทุนแม่ของแผ่นดิน คำกล่าวเปิดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-22/10:12:44
2
ปราณีต กองทุนแม่ของแผ่นดิน ตัวอย่างคำกล่าวรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ อำเภอสามารถปรับได้ตามบริบทของพื้นที่แต่ละอำเภอได้
2017-11-22/10:11:57
3
ปราณีต อื่นๆ แก้จน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-06/08:47:16
4
ปราณีต อื่นๆ ฝากให้สร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-02/09:16:36
5
ปราณีต อื่นๆ แว๊บ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-04/16:37:44
6
ปราณีต การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ สรุปรายงานครัวเรือนยากจน มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-14/16:28:45
7
ปราณีต การบริหารแผนงาน/โครงการ แบบ สงป.๓๐๑ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-03/20:46:23
8
ปราณีต อื่นๆ PPT ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-11/09:28:44
9
ปราณีต อื่นๆ คู่มือการจัดทำบัญชีประชารัฐ 5 แสนบาท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-03/14:20:42
10
ปราณีต อื่นๆ ฝากให้ พก.อิ๋ว อ.ประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-24/16:09:43
11
ปราณีต อื่นๆ แบบประเมินกองทุนหมู่บ้าน และแบบประเมินประชารัฐฯ(5 แสน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-13/11:53:53
12
ปราณีต อื่นๆ คู่มืิอการประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้านฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-13/11:50:52
13
ปราณีต อื่นๆ รายงาน SE ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-12/16:40:41
14
ปราณีต อื่นๆ วาระกรมฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-11/10:51:32
15
ปราณีต อื่นๆ แบบ 9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-27/19:13:42
16
ปราณีต การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ตรวจสอบข้อมูล คร.ยากจน และรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มิ.ย. 60 ตามแบบรายงาน 2 แบบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-16/16:47:20
17
ปราณีต การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เอกสารตามหนังสือ ที่ บร 0019/ว931 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 60 ถึงทุกอำเภอยกเว้น อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-16/14:28:58
18
ปราณีต อื่นๆ SE ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-05/13:52:23
19
ปราณีต การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ แบบรายงานโครงการสนับสนุนสัมมาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ รายงานจังหวัด วันที่ 5 , 19 มิ.ย. และ 3 , 17 ก.ค. 2560
2017-06-02/11:59:29
20
ปราณีต อื่นๆ รายละเอียดโครงการ 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-23/17:11:31
21
ปราณีต อื่นๆ ใบแจ้งความประสงค์จองหุุ้นบริษัทประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/11:45:54
22
ปราณีต อื่นๆ ฐานข้อมูล อำเภอชี้เป้าเพื่อดำเนินงานตามนโยบายสานพลังประชารัฐ จ.บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-02/10:55:46
23
ปราณีต การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-02/10:25:22
24
ปราณีต อื่นๆ สานพลังประชารัฐ โดย อพช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-26/13:16:10
25
ปราณีต อื่นๆ PPT สานพลังประชารัฐ ของ อพข. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-12/12:14:51
26
ปราณีต อื่นๆ แผน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-29/16:19:34
27
ปราณีต OTOP ทิศทางการยกระดับและเพ่ิมมูลค่า OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-28/10:12:21
28
ปราณีต อื่นๆ หนังสือแจ้งรายงานประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-24/15:43:59
29
ปราณีต อื่นๆ แบบรายงานประชารัฐ ฝากอ.ละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-24/15:43:23
30
ปราณีต อื่นๆ แบบรายงาน กทบ.ฝากให้อ.ละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-24/15:42:33

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ]