ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมูล โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนปี 60-63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-15/10:39:26
2
วสัน อื่นๆ แบบรายงานความพร้อมครัวเรือน โคก หนอง นา เงินกู้ระยะ1 เตรียมอบรมฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-01/15:04:27
3
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมูลครัวเริอนเป้าหมาย โคก หนอง นา เงินกู้ระยะ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-01/15:03:53
4
วสัน อื่นๆ แบบรายงานบูรณาการแผน แบบ 1- 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-09/15:05:24
5
วสัน อื่นๆ แบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล สปก. ตามหนังสือประทับตรา สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-08/09:07:34
6
วสัน อื่นๆ แบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล สปก. ตามหนังสือประทับตรา สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-02/17:57:16
7
วสัน อื่นๆ ตรวจสอบที่ดิน สปก. (เฉพาะของจังหวัดบุรีรัมย์) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-01/11:36:50
8
วสัน อื่นๆ กลุ่มเป้าหมาย 971 (เงินกู้) แยกตามเอกสารสิทธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-21/17:42:32
9
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมูลเป้าหมาย ตาม พ.ร.ก.เงินกู้ (แยกอำเภอและแยกสีตามหลักฐานที่ส่ง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-08/13:58:39
10
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมูล โคก หนอง นา (งบยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 64 จำนวน 621 ครัวเรือน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-30/15:36:35
11
วสัน อื่นๆ ตัวอย่างการสนับสนุนวัสดุการเกษตรฯ โครงการพัฒนาผุ้นำต้นแบบโคก หนอง นา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-25/09:48:15
12
วสัน อื่นๆ ตัวอย่างกำหนดการในการฝึกปฏิบัติอาชีพสัมมาชีพชุมชน ในไตรมาส 3-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-24/10:53:08
13
วสัน อื่นๆ ตัวอย่างกำหนดการ ตามโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯ กิจกรรม สร้างเครือข่ายฯ เอามื้อฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-24/10:52:15
14
วสัน อื่นๆ รวมเอกสารที่เกียวข้อง บูรณาการแผนตำบล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-06/11:59:05
15
วสัน อื่นๆ เอกสารแนบกรมฯ ให้ทบทวนเป้าหมาย โคก หนอง นา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-06/11:56:26
16
วสัน อื่นๆ รวมเนือหาที่ใช้ในกิจกรรม สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-02/15:32:15
17
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมเนื่อหาที่จะใช้อบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-02/15:23:03
18
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมูล ตามแบบตรวจสอบ โคก หนอง นา โมเดล (7 ก.พ.63 เวลา 12.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-07/15:23:14
19
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมูล หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-01-16/17:32:30
20
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบฟอร์ม การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (ของบประมาณ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-01-02/09:59:38
21
วสัน อื่นๆ ข้อมูลการขอพันธุ์ผักพระราชทาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-12-23/14:20:38
22
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบทะเบียนขอรับพันธุ์ผักพระราชทาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/14:36:39
23
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฐานข้อมูลหมู่่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 52-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-27/09:15:41
24
วสัน อื่นๆ แบบลงทะเบียน + ค่าพาหนะ กิจกรรมสร้างเครือข่ายสัมมาชีพฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-12/14:07:02
25
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่างแนวทางการคัดเลือกหมุ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการกิจกรรมฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-17/15:10:42
26
วสัน อื่นๆ แบบรายงานเป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-17/15:08:55
27
วสัน PA เป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-17/15:06:23
28
วสัน อื่นๆ เป้าหมายหมู่บ้านสัมมาชีพ ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-16/14:22:48
29
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการสร้างสัมมาชีพฯ ปี 60-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-09/11:30:31
30
วสัน อื่นๆ แบบรายงานเป้าหมายหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนฯปี63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-09/11:17:05

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]