ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
วสัน อื่นๆ แบบรายงานข้อมูลตำบลเป้าหมายฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-22/14:17:46
2
วสัน อื่นๆ แบบสำรวจข้อมูลคืนคนดีสู่สังคมด้วยสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-08/09:58:06
3
วสัน อื่นๆ ตัวอย่างป้ายหมุ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-05/16:15:26
4
วสัน อื่นๆ เอกสารฝากหัวหน้ากรอง (งานสตรีน้อย) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-29/13:45:14
5
วสัน อื่นๆ รายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมหลักสูตรวิทยากรผู้นำสัมมาชีพฯ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-10/15:55:30
6
วสัน อื่นๆ แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-10/09:16:29
7
วสัน อื่นๆ แบบฟอร์มบันทึกทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-10/09:15:57
8
วสัน อื่นๆ ฝากการนำเสนอpptเหลื่อมล้ำให้หัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-12/17:46:05
9
วสัน อื่นๆ ฝากพุทไธสงแก้ไขด้วยครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/09:15:57
10
วสัน อื่นๆ ฝากงานให้พี่หมี พุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/08:50:12
11
วสัน อื่นๆ รายละเอียดประกอบกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ปี 62 ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/17:22:39
12
วสัน อื่นๆ วาระการประชุม วสัน ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-02/21:13:38
13
วสัน อื่นๆ เป้าหมายตามโครงการกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ จ.บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-01/14:12:31
14
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-26/14:42:38
15
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตรวจสอบหมู่บ้านเป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/15:31:37
16
วสัน OTOP ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/14:57:43
17
วสัน อื่นๆ รายงานผลสัมฤทธิ์ ฝากอำเภอพุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-02/12:19:38
18
วสัน การบริหารแผนงาน/โครงการ โครงการ สร้างชุมชนเข้มแข็งฯ (งบจังหวัด) ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-18/09:30:29
19
วสัน อื่นๆ รายละเอียดโครงการ พัฒนาสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน ฝากพี่ดิด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-31/11:21:28
20
วสัน อื่นๆ แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-28/12:03:36
21
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตรวจสอบทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-28/09:11:48
22
วสัน อื่นๆ รายงานรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ฝากไบ้คูเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-07/09:57:45
23
วสัน อื่นๆ กองทุนหนุนเสริมotopนวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-12/18:57:29
24
วสัน โครงการเชิดชูเกียรติ บันทึกเชิดชูเกียรติ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-18/18:00:29
25
วสัน อื่นๆ แบบรายงานครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (ฝากไป้) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-08/11:21:34
26
วสัน อื่นๆ แบบรายงานกลุ่มอาชีพตามโครงการสร้างสัมมาชีพฯ ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-30/11:16:22
27
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ครบ 13182 ครัวเรือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-30/11:11:00
28
วสัน อื่นๆ เกณฑ์ครัวเรือนสัมมาชีพฯ ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-30/09:08:52
29
วสัน อื่นๆ ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์สาธิตการตลาดฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-25/15:37:36
30
วสัน อื่นๆ โครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 3-4 วสัน ฝากหัวหน้าประดิษฐ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-25/11:31:23

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]