ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สุวิฑูรย์ การบริหารแผนงาน/โครงการ หลักสูตรโครงการตามงบประมาณกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-27/10:50:59
2
สุวิฑูรย์ การบริหารแผนงาน/โครงการ หลักสูตรโครงการตามงบประมาณกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-27/10:50:11
3
สุวิฑูรย์ การบริหารแผนงาน/โครงการ หลักสูตรโครงการตามงบประมาณกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ หลักสูตร 7 รุ่นๆละ 6 วัน หลักสูตรยกระดับ 7 รุ่นๆละ 3 วัน
2015-10-27/10:48:39
4
สุวิฑูรย์ การบริหารแผนงาน/โครงการ รายการวัสดุสาธิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-09-02/13:03:29
5
สุวิฑูรย์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รายการวัสดุสนับสนุนยุทธศาสตร์ไหม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-29/12:59:44

 

จำนวนหน้า 1