ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
พุฒินันท์ ศอช.ต. หมวด 900 โครงการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-03/09:38:01
2
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมวด 900 โครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ รายละเอียดประกอบโครงการ อยู่ใน e-support หน.บุญยิ่ง ครับผม.
2015-12-03/09:33:07
3
พุฒินันท์ องค์กรสตรี หมวด900 โครงการส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ รายละเอียดประกอบโครงการ อยู่ใน e-support หน.บุญยิ่ง ครับผม.
2015-12-03/09:31:17
4
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2552-2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-11-03/10:28:15
5
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คู่มือการประเมิน GVH ดาวน์โหลดไฟล์แนบ แนวทางการจัดประชุม ,เครื่องมือ,ความหมายของความ "อยู่เย็น เป็นสุข",แผนการจัดการประชุม
2015-10-28/08:07:14
6
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน 2547 ฉบับที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-09-14/16:24:37
7
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน 2547 ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-09-14/16:23:40
8
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน 2547 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-09-14/16:23:04
9
พุฒินันท์ อื่นๆ แบบรายงานติดตามผล หลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic Leader) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ถึงอำเภอพุทไธสง และอำเภอเมืองบุรีรัมย์
2015-08-25/14:40:25
10
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช แนวทางการดำเนินงาน ผู้นำ อช. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-25/10:36:27
11
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช ข้อมูลผู้นำ อช.และแบบฟอร์มรายชื่อ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-25/10:30:30
12
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช ข้อมูลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-21/16:28:49
13
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แผนผังจัดนิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-21/13:40:23
14
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-21/13:39:43
15
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายงานผลการบันทึกข้อมูลการจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในระบบ Google Drive ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-27/17:54:44
16
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช ใบสมัคร โครงการฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-20/14:46:38
17
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช Road Map โครงการฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-20/14:46:10
18
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-20/14:45:19
19
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช โครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชนฯ สูความเป็นเลิศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-20/14:43:49
20
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อีเมลล์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ รหัสผ่านอยู่ที่เจ้าหน้าที่ IT MAN สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
2015-06-26/09:22:54
21
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการบันทึกข้อมูลการจัดระดับหมู่บ้านฯ ในระบบ Google ไดรฟ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ แบบ 6x2 และ แบบ 4x23 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08 6652 1626 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
2015-06-25/22:51:09
22
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ตรวจสอบแล้วส่งไฟล์ข้อมูลเฉพาะอำเภอของท่าน หากมีข้อสงสัยสอบถามนายพุฒินันท์ เกษทองมา 08 6652 1626
2015-06-10/18:07:53
23
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๑๑. ตัวอย่างสมุดบันทึกกิจกรรมการพัฒนาฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/14:35:56
24
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐. ตัวอย่างเอกสารจัดการความรู้ฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/14:35:26
25
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๙. แบบรายงานผลการประเมิน “อยู่เย็น เป็นสุข” ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/14:34:59
26
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๘. แบบรายงาน ศพพ. ๒ – ๓ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/14:34:20
27
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๗ บันทึกสรุปผลการประเมินหมู่บ้านเพื่อประกาศเป็นหมู่บ้านฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/14:34:00
28
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๖. แบบสรุปคณะกรรมการประเมินและรับรองผลฯ (GVH) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/14:33:39
29
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๕. แบบสรุปคณะกรรมการประเมินและรับรองผลฯ ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัดฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/14:33:18
30
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๔. แบบสรุปคณะกรรมการประเมินและรับรองผลฯ ๖ ด้าน ๑๒ ตัวชี้วัดฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/14:32:51

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ]