ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.พลับพลาชัย

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
นิกรศักดิ์
กองมะลี
พัฒนาการอำเภอ
2
ธนวัฒน์
มานุจำ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3
รณกร
มุมบ้านเซ่า
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
4
ศรีไพร
ปรือปรัง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
5
นิกรศักดิ์
กองมะลี
รกท.พัฒนาการอำเภอ
6
ดรุณี
ลี้เกษมทรัพย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
7
ปณิตา
สืบสันต์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ