ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.หนองหงส์

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
สุจิตรจา
วิเชียร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
2
สวาท
จัวนาน
พัฒนาการอำเภอ
3
ปกิตตา
นิลพยัคฆ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4
สุวรรณ
สุกตะกั่ว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
5
ภรภัทร
กุลวราธร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
6
เอกณรงค์
แพงคำแสน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ