ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ชิษณุกิจ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) ตัวอย่างหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชนบท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-17/09:58:08
2
ชิษณุกิจ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) จังหวัดขอส่งแบบรายงานหมู่บ้าน DVR ให้ อ.ประโคนชัยกรอกข้อมูล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/14:01:14
3
ชิษณุกิจ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) ไฟล์ล่าสุด กรม.พช.ส่งมาให้ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลฯ และโปรแกรมวิเคราะห์ CIA ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลฯ และโปรแกรมวิเคราะห์ CIA ปี 2560
2017-02-24/11:08:57
4
ชิษณุกิจ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล CIA ล่าสุด ส่งให้ทุกอำเภอ (17 ก.พ. 2560) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล CIA ล่าสุด ส่งให้ทุกอำเภอ (17 ก.พ. 2560)
2017-02-17/11:44:57
5
ชิษณุกิจ การตรวจราชการกระทรวง/กรม ประเด็นตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-07/16:35:35
6
ชิษณุกิจ อื่นๆ กองทุนพึ่งพาตนเอง(ห้วยราช) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-01/09:14:24
7
ชิษณุกิจ อื่นๆ วารสารกองทุนพึ่งพาตนเอง อำเภอหนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-23/22:18:13
8
ชิษณุกิจ อื่นๆ แบบถอดบทเรียนกองทุนพึ่งพาตนเองที่ประสบผลสำเร็จ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-01/17:34:49
9
ชิษณุกิจ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) ทะเบียนหมู่บ้านสารสนเทศ ปี 2559 (ระดับอำเภอ และ 1 พัฒนากร 1 หมู่บ้าน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-30/07:34:48
10
ชิษณุกิจ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) แบบประเมินหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-17/16:06:19
11
ชิษณุกิจ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) ทะเบียนหมู่บ้านสารสนเทศ ปี 55 - 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-17/16:01:58
12
ชิษณุกิจ อื่นๆ เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ ปี 2559 (2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-09/14:21:03
13
ชิษณุกิจ อื่นๆ เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ ปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-02-09/14:17:34
14
ชิษณุกิจ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) เป้าหมาย หนังสือสั่งการ แนวทาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-11/13:48:49
15
ชิษณุกิจ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) หนังสือสั่งการจัดทำหมู่บ้าน VDR และรายงานการพัฒนาตำบล TDR และรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศเป้าหมายปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-10/15:00:08
16
ชิษณุกิจ อื่นๆ รายชื่อหมู่บ้านกองทุนพึ่งพาตนเองระดับเพชรจังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ อำเภอละหนึ่งหมู่บ้าน
2015-07-15/10:11:06
17
ชิษณุกิจ อื่นๆ เกณฑ์ประเมิน BCM ปรับครั้งที่3 กองทุนพึ่งพาตนเอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-24/09:43:17
18
ชิษณุกิจ อื่นๆ ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี และร่างระเบียบกองทุนพึ่งพาตนเอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-09/11:10:38
19
ชิษณุกิจ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) เอกสารแนวทางการจัดทำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-12/10:48:00

 

จำนวนหน้า 1