ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
bandan กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบตอบรับโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุขในชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-12-06/15:58:43
2
bandan OTOP รายชื่อกลุ่มอบรมนักการตลาด อำเภอบ้านด่าน ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-12-06/13:48:23
3
bandan OTOP รายงานกระเช้าของขวัญ อ.บ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-12-06/13:19:42
4
bandan OTOP รายงานกระเช้าของขวัญ อ.บ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/16:39:21
5
bandan OTOP อ.บ้านด่าน ส่งรายงาน ตป.04 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:11:01
6
bandan การประชาสัมพันธ์ แบบรายงานการประชาสัมพันธ์ พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-25/22:58:07
7
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-25/18:04:24
8
bandan โครงการวัดร่มเย็น แบบสำรวจครัวเรือน home stay ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-22/16:01:36
9
bandan OTOP บุรีรัมย์ QDอาหาร อำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-21/16:55:53
10
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนมบ.ศกพพ. อำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-21/16:24:07
11
bandan OTOP KBO อ.บ้านด่าน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-18/11:28:15
12
bandan โครงการวัดร่มเย็น ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมายบูรณาการแผนตำบล อ.บ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-12/10:25:58
13
bandan OTOP ตป.04 ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-05/16:31:35
14
bandan โครงการวัดร่มเย็น แบบสำรวจ สัมมาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-01/08:45:02
15
bandan โครงการ กข.คจ. แบบรายงานภาวะหนี้สิน กข.คจ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-31/17:32:39
16
bandan OTOP แบบรายงานการประชาสัมพันธ์พันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-28/16:08:40
17
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2563(งวดที่ 1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-28/11:48:37
18
bandan การประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-23/16:07:02
19
bandan OTOP แผนงานการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-23/13:47:13
20
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-22/11:08:04
21
bandan กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-22/10:49:39
22
bandan โครงการวัดร่มเย็น ส่งแบบตอบรับการเข้ารับรางวัลฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-20/18:33:29
23
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายงานผลตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ เดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-17/12:59:50
24
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานการรับสมัครจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-15/17:19:12
25
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-15/17:03:10
26
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-15/17:02:58
27
bandan โครงการวัดร่มเย็น แบบรายงานเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-11/10:27:19
28
bandan พช.ใสสะอาด รายงานผลกลุ่มสานตะกร้าพลาสติก อำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-10/14:37:51
29
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานรายได้ moto gp ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-07/11:59:17
30
bandan โครงการวัดร่มเย็น กลุ่มผู้สูงอายุสานตะกร้าพลาสติก อำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-30/15:20:06

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ]