ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
bandan กองทุนแม่ของแผ่นดิน ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-12/16:56:01
2
bandan จปฐ.และ กชช.๒ ค อ.บ้านด่าน ส่งรายงาน จปฐ.62 8 กพ.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-08/14:26:22
3
bandan การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ รายงานครัวเรือนตกเกณฑ์ปี 2561 (แผน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-08/14:12:02
4
bandan OTOP แบบรายงานกลุ่มเป้าหมายพัฒนา 120 ผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-08/13:43:12
5
bandan โครงการวัดร่มเย็น แบบรายงานข้อมูลปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-07/11:03:06
6
bandan โครงการวัดร่มเย็น ปราชญ์สัมมาชีพ อ.บ้านด่าน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-30/20:21:28
7
bandan โครงการวัดร่มเย็น ปราชญ์สัมมาชีพ อ.บ้านด่าน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-30/20:21:25
8
bandan OTOP แบบตอบรับกลุ่มเป้าหมาย 30-31 ม.ค. 62 อ.บ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-29/18:19:29
9
bandan จปฐ.และ กชช.๒ ค อ.บ้านด่าน รายงาน จปฐ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-25/21:11:46
10
bandan OTOP ผลิตภัณฑ์เด่น PSO จังหวัดบุรีรัมย์ สร้อยคอ เครื่องประดับเงินและหินสี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/15:06:57
11
bandan OTOP ผลิตภัณฑ์เด่น PSO จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าวแตนด่านทิพย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/15:06:06
12
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน รายงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-22/19:05:26
13
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานผลการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พช.6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-22/15:14:48
14
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-21/10:20:38
15
bandan กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-21/09:47:19
16
bandan จปฐ.และ กชช.๒ ค อ.บ้านด่าน รายงาน จปฐ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-20/16:41:48
17
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน แบบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-20/16:34:12
18
bandan โครงการวัดร่มเย็น ตป.04 ประจำเดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-20/16:29:35
19
bandan OTOP อ.บ้านด่าน แบบรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ KBO ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-14/14:48:39
20
bandan จปฐ.และ กชช.๒ ค อ.บ้านด่าน รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-11/17:47:48
21
bandan OTOP อ.บ้านด่าน ส่งใบสมัครผู้แสดงแบบ กิจกรรมมหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-11/16:58:47
22
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน รายงานผลการดำเนินงาน OTOP นวัตวิถี แก้ไข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/13:42:52
23
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน รายงานผลการดำเนินงาน OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-08/18:30:17
24
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน แบบรายงานความงบ OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-08/18:29:58
25
bandan โครงการวัดร่มเย็น แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.บ้านด่าน 8 ม.ค. 62 แก้ไข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-08/17:56:31
26
bandan โครงการวัดร่มเย็น แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.บ้านด่าน 8 ม.ค. 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-08/16:57:58
27
bandan โครงการวัดร่มเย็น แบบรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และ ประชารัฐ ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-26/07:43:58
28
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน รายงาน ตป.4 ประจำเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-26/07:40:02
29
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-23/20:52:48
30
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-16/16:33:59

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]