ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
bandan การประชาสัมพันธ์ ตุลาคม 63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-23/19:43:23
2
bandan OTOP อ.บ้านด่าน แบบรายงานตามข้อเสนอแนะของสตง. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-23/12:48:52
3
bandan OTOP อ.บ้านด่าน ทะเบียนชุมชนท่องเที่ยว บุรีรัมย์ SAfety to safety Travel ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-22/15:19:46
4
bandan โครงการวัดร่มเย็น เรตรียมรับมอบเมล็ดพันธ์ผักพระราชทาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-16/16:59:23
5
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน ทะเบียนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-13/10:17:42
6
bandan กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกวดสตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-18/16:41:11
7
bandan OTOP อ.บ้านด่าน รายงานotop ยุค 4.0 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-10/14:56:18
8
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านด่าน รายงานการสมัคร โคกหนองนา ระยะ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-31/16:36:01
9
bandan กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-28/13:53:54
10
bandan โครงการวัดร่มเย็น citizeninfo บ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-28/13:41:20
11
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานกองทุนพึ่งพา อ.บ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-28/08:55:31
12
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานการสมัคร โคกหนองนา ระยะ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-27/16:22:25
13
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน รายงานผลการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พช.6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-27/14:57:10
14
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน แผนผล ผลสิงหาคม แผนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-27/14:50:50
15
bandan การประชาสัมพันธ์ รายงานประจำเดือน ส.ค.63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-27/10:41:44
16
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายงาน ผู้สมัคร โคกหนองนา ระยะ 2 วันที่ 25 สค.63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-25/14:18:08
17
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน ขอส่งรายชื่อผู้เข้าตรวจสุขภาพประจำปี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-24/14:21:30
18
bandan โครงการวัดร่มเย็น บ้านด่าน รายงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-19/14:22:56
19
bandan OTOP บ้านด่าน รายงานการวิเคราห์การฟอกย้อมสีธรรมชาติ เพิ่มเติม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-13/08:57:23
20
bandan OTOP บ้านด่าน รายงานการวิเคราห์การฟอกย้อมสีธรรมชาติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-10/08:26:31
21
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน รายงานการบริจาตโลหิต 31 ก.ค. 63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-07/10:34:29
22
bandan การประชาสัมพันธ์ เดือน ก.ค.63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-29/19:50:28
23
bandan กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบบตอบรับร่วมประชุม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-24/11:08:46
24
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.บ้านด่าน ศูนย์เรียนรู้ฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-22/18:23:43
25
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศรช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-22/09:14:34
26
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน รายงานสาเหตุคนพิการไม่ได้รับเบี้ยคนพิการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-20/14:47:53
27
bandan OTOP อ.บ้านด่าน รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-20/10:00:31
28
bandan การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อ.บ้านด่าน แผนการเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-15/14:28:29
29
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายงาน การปลูกผักตามหลัก บวร แก้ไข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-08/16:36:39
30
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน รายงานรายชื่อคนพิการฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-29/17:42:21

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ]