ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานการรับสมัครจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-15/17:19:12
2
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-15/17:03:10
3
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-15/17:02:58
4
bandan โครงการวัดร่มเย็น แบบรายงานเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-11/10:27:19
5
bandan พช.ใสสะอาด รายงานผลกลุ่มสานตะกร้าพลาสติก อำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-10/14:37:51
6
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานรายได้ moto gp ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-07/11:59:17
7
bandan โครงการวัดร่มเย็น กลุ่มผู้สูงอายุสานตะกร้าพลาสติก อำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-30/15:20:06
8
bandan OTOP รายงาน SE ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-25/10:23:40
9
bandan OTOP รายงาน ตป.04 ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-25/10:22:15
10
bandan OTOP รายงานผ้าไหม ปจด.กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-25/10:20:22
11
bandan การประชาสัมพันธ์ แบบรายงานการประชาสัมพันธ์ กันยายน 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-24/17:46:37
12
bandan การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ แบบรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของ ผู้นำ อช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-24/13:23:29
13
bandan กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบบรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือนกันยายน 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-22/13:59:33
14
bandan โครงการวัดร่มเย็น แบบรายงานแผน-ผล การปฏิบัติงาน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-22/13:52:07
15
bandan กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบรายงานกลุ่มสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ ประจำปี 2562 อำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-17/18:19:03
16
bandan โครงการ กข.คจ. รายงานผลโครงการ กข.คจ.2562 อำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-17/17:38:12
17
bandan OTOP OTOP MOBIE ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-16/15:25:19
18
bandan โครงการวัดร่มเย็น กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ อ.บ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-13/14:38:49
19
bandan โครงการวัดร่มเย็น แบบรายงานรายได้โครงการสัมมาชีพชุมชน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-12/18:14:22
20
bandan ศอช.ต. แบบรายงานการดำเนินงาน ศอช.อำเภอบ้านด่าน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-12/09:33:53
21
bandan จปฐ.และ กชช.๒ ค ผลการตรวจสอบ กชช2ค ปี 2562 -อำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-03/16:05:34
22
bandan การประชาสัมพันธ์ แบบรายงานการประชาสัมพันธ์ สิงหาคม 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-25/23:05:54
23
bandan โครงการวัดร่มเย็น แบบรายงานแผน-ผล การปฏิบัติงาน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-25/22:02:50
24
bandan กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบบรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือนสิงหาคม 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-25/21:54:35
25
bandan OTOP อ.บ้านด่าน รายงานผ้าไหม สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-24/20:45:22
26
bandan OTOP อ.บ้านด่าน ส่งรายงาน ตป.04 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-24/20:34:09
27
bandan OTOP อ.บ้านด่าน ส่งรายงาน ตป.04 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-24/20:33:17
28
bandan OTOP อ.บ้านด่าน SE ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-24/20:30:42
29
bandan OTOP โครงการ OTOP เคลื่อนที่ ( OTOP Mobile) ภาพกิจกรรมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ อ.บ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-23/12:13:03
30
bandan โครงการวัดร่มเย็น ส่งชื่อผู้เข้าอบรม กทบ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-20/17:45:26

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ]