ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
chaloemphrakiat โครงการวัดร่มเย็น รายงานแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เดือนมกราคม2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-27/22:03:08
2
chaloemphrakiat กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ฯ ประจำเดือน มกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-27/21:56:56
3
chaloemphrakiat OTOP รายงานรายได้จากผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม ประจำเดือน มกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-27/21:53:03
4
chaloemphrakiat การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-26/22:38:43
5
chaloemphrakiat OTOP รายงาน PSO อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-25/13:49:01
6
chaloemphrakiat จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าข้อมูล จปฐ 2562 (18 มกราคม 2562) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-18/14:33:06
7
chaloemphrakiat OTOP แบบรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ KBO อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-15/16:28:03
8
chaloemphrakiat จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าข้อมูล จปฐ 2562 (11 มกราคม 2562) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-11/20:22:54
9
chaloemphrakiat โครงการวัดร่มเย็น รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/12:26:49
10
chaloemphrakiat โครงการวัดร่มเย็น ทำเนียบHome stay (อำเภอเฉลิมพระเกียรติ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-27/12:26:32
11
chaloemphrakiat OTOP รายงานรายได้จากผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-27/10:15:42
12
chaloemphrakiat กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-27/10:11:44
13
chaloemphrakiat โครงการวัดร่มเย็น รายงานแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-27/10:07:54
14
chaloemphrakiat การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-25/18:42:29
15
chaloemphrakiat กลุ่มออมทรัพย์ แผนปฎิบัติการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-14/12:40:34
16
chaloemphrakiat การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-06/14:18:47
17
chaloemphrakiat โครงการวัดร่มเย็น แบบตอบรับประชุมคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน รุ่นที่ 8 24 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-06/14:10:14
18
chaloemphrakiat โครงการวัดร่มเย็น แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-04/09:19:45
19
chaloemphrakiat โครงการวัดร่มเย็น รายงาน ตป.04 (29 พฤศจิกายน 2561) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-30/13:17:53
20
chaloemphrakiat การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันะ์งานพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-29/09:08:44
21
chaloemphrakiat โครงการวัดร่มเย็น รายงาน ตป.04 (22 พฤศจิกายน 2561) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-23/15:27:09
22
chaloemphrakiat OTOP รายงานการสำรวจข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-14/12:59:20
23
chaloemphrakiat OTOP แบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-12/10:34:45
24
chaloemphrakiat กลุ่มออมทรัพย์ รายชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป้าหมายเข้าสู่ระดับมาตรฐาน SSG ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/11:47:43
25
chaloemphrakiat ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เอกสารแนบสัญญากันเงินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 7 สัญญา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-31/11:15:08
26
chaloemphrakiat ผู้นำ อช/อช ทะเบียนรายชื่อผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อ.เฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-30/15:50:34
27
chaloemphrakiat พช.ใสสะอาด รายงานแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-29/16:09:02
28
chaloemphrakiat OTOP รายงานรายได้จากผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-29/15:59:20
29
chaloemphrakiat กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-29/15:54:41
30
chaloemphrakiat การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-29/11:09:54

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]