ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
chamni โครงการวัดร่มเย็น รายงานแผนผลพฤศจิกายน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/00:46:02
2
chamni การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-24/08:41:59
3
chamni กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานเป้าหมายหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.ชำนิ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-21/17:44:45
4
chamni OTOP คณะทำงานบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-19/16:40:49
5
chamni จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานโอนสิทธิ์ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-19/10:55:22
6
chamni จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานแผนปฏิบัติการ การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.,กชช. 2ค. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/11:13:42
7
chamni โครงการวัดร่มเย็น สำรวจข้อมูลโฮมสเตย์ (แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/09:46:43
8
chamni โครงการวัดร่มเย็น สำรวจข้อมูลโฮมสเตย์อ.ชำนิ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-14/18:04:21
9
chamni โครงการวัดร่มเย็น ระเบียบการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีบ้านโคกปราสาท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-09/11:40:03
10
chamni โครงการวัดร่มเย็น ระเบียบการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีบ้านปราสาทพร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-09/11:39:33
11
chamni โครงการวัดร่มเย็น ระเบียบการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีบ้านหมวดหมู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-09/11:35:35
12
chamni โครงการวัดร่มเย็น ระเบียบการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีบ้านชำนิ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-09/11:35:09
13
chamni โครงการวัดร่มเย็น แบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-09/11:02:32
14
chamni โครงการวัดร่มเย็น รายงานงบประมาณ OTOP นวัตวิถี อำเภอชำนิ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/14:06:56
15
chamni กลุ่มออมทรัพย์ รายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับssg ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/10:59:53
16
chamni OTOP OTOP กลุ่ม D(อาหาร) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/16:29:15
17
chamni OTOP ผลิตภัณฑ์เด่น OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-06/21:09:20
18
chamni โครงการวัดร่มเย็น รายงานแผนผลประจำเดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/17:18:52
19
chamni โครงการวัดร่มเย็น รายงานประชาสัมพันธ์แก้ไข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/16:57:28
20
chamni โครงการวัดร่มเย็น รายงานประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/00:17:58
21
chamni การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายงานเป้าหมาย เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-24/08:04:53
22
chamni ผู้นำ อช/อช แก้ไข รายชื่อผู้นำอช.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-22/13:46:06
23
chamni ผู้นำ อช/อช ส่งรายชื่อผู้นำอช.ปี62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-22/11:54:56
24
chamni OTOP แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/11:26:39
25
chamni โครงการวัดร่มเย็น ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ สัมมาชีพ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/08:58:01
26
chamni การประชาสัมพันธ์ ส่งแบบตอบรับงานแถลงข่าวฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-22/16:45:26
27
chamni โครงการวัดร่มเย็น งบประมาณ OTOPนวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-17/10:49:54
28
chamni การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การตรวจสอบทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอชำนิ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-12/06:28:34
29
chamni โครงการวัดร่มเย็น รายงานรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน ปี 2562 อำเภอชำนิ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-12/06:21:15
30
chamni โครงการวัดร่มเย็น แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาย่อยขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.ชำนิ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-22/13:51:42

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]