ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
เฉลิมศรี อื่นๆ เอกสารเตรียมการรับตรวจจาก สตง. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-29/10:21:54
2
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบรายงานฐานข้อมูล (สรุปการเบิกจ่ายโครงการรายอำเภอ ไตรมาส 3-4) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-24/17:05:57
3
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบรายงานฐานข้อมูล (สรุปการเบิกจ่ายโครงการรายอำเภอ ไตรมา 1-2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-24/17:02:45
4
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบฟอร์มคัดเลือกหมู่บ้านนวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-04/16:27:47
5
เฉลิมศรี อื่นๆ โครงการที่ 31 ไตรมาส 1 สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำ อช.ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนกิจกรรม/โครงการของผู้นำ อช.ในการส่งเสริมคุณภาพครัวเรือนที่่ตกเกณฑ์ จปฐ.
2019-02-28/19:19:59
6
เฉลิมศรี อื่นๆ โครงการหมวด 900 ไตรมาส 2 ที่เหลือและไตรมาส 3-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-21/16:32:33
7
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบของ สตง. โครงการ OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-08/09:58:27
8
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จรับเงิน อ.ละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:38:11
9
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จรับเงิน อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:36:44
10
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จรับเงิน อ.นาโพธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:35:25
11
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จรับเงิน อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:34:40
12
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จรับเงิน อ.พลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:33:56
13
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็ฐรับเงิน อ.ปะคำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:33:19
14
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จรับเงิน อ.โนนดินแดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:32:41
15
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จรับเงิน อ.โนนสุวรรร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:32:02
16
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จรับเงิน อ.เฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:31:21
17
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จ อ.สตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:30:31
18
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จรับเงิน อ.หนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:29:47
19
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จรับเงิน อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:29:03
20
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จ อ.พุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:27:59
21
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จ อ.บ้านกรวด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:27:27
22
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จ อ.ประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:26:46
23
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จ หนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:25:16
24
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จ อ.ชำนิ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:24:39
25
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จ อ.นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:23:58
26
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จ อ.คูเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:22:23
27
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จ อ.ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:21:20
28
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จ อ.เมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:18:32
29
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบฟอร์มการนำส่งใบเสร็จ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-08/15:44:59
30
เฉลิมศรี อื่นๆ เรื่อง การสนับสนุนการต่อยอดและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 160 หมู่บ้าน/ชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-03/11:23:25

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]