ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค คู่มือการบันทึก จปฐ.และกชช.2ค ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลดไปใช้งานครับ
2018-12-07/10:46:15
2
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบแจ้งย้ายสิทธิ์ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-19/09:41:15
3
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบสอบถามข้อมูล จปฐ.ฉบับย่อ ปี 2560-2564 (ปี 62) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลดไปใช้งานครับ
2018-11-14/15:42:04
4
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค คู่มือการจัดเก็บ ข้อมูล กชช.2ค ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลดไปใช้งานครับ
2018-11-14/15:39:03
5
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค คู่มือการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. แผน 12 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลดไปใช้งานครับ
2018-11-14/15:37:52
6
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลกชช.2ค ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลดครับ
2018-10-17/09:49:33
7
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานแผนปฏิบัติการบริการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และกชช.2ค ระดับตำบล อำเภอ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลดครับ
2018-10-11/10:18:22
8
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานการลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมฯออนไลน์ ปี2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/09:34:23
9
จรินทร์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสผ่าน ระบบsesstion call ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-20/12:51:24
10
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค งบหน้ารหัสผ่านโปรแกรม จปฐ. ปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-02-27/10:53:28
11
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ทะเบียนข้อมูลผู้ใช้งาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-02-21/14:36:13
12
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค Font สำหรับโปรแกรม จปฐ. 2561 (แก้ปัญหาหน้าจอไม่โชว์โหมด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลดไปใช้งาน
2018-02-16/15:35:06
13
จรินทร์ อื่นๆ ไฟล์สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ไฟล์ สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
2018-02-16/15:14:58
14
จรินทร์ อื่นๆ ไฟล์สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ไฟล์ สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
2018-02-16/15:13:34
15
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค Font สำหรับโปรแกรม จปฐ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลด
2018-01-22/14:18:26
16
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ไฟล์ทะเบียนข้อมูลผู้ใช้งาน ไม่มีไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลด
2018-01-22/14:01:43
17
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค โปรแกรม จปฐ. เวอชั่น อัพเดต 2.14 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลด
2018-01-22/13:59:15
18
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นการติดตั้งโปรแกรมออฟไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลด
2018-01-08/15:12:17
19
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลด
2017-12-26/16:39:35
20
จรินทร์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คู่มือโปรแกรม QGIS ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลด
2017-12-26/16:32:49
21
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบสอบถาม จปฐ. ปี 2561 (แบบย่อ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลด
2017-12-20/15:59:00
22
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค คู่มือการบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรัสบอำเภอดาวน์โหลด
2017-12-20/15:57:45
23
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลด
2017-12-08/14:49:24
24
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.(ออฟไลน์) 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลดไปใช้งาน
2017-12-08/11:38:19
25
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค Power point ชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลจ จปฐ. ปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลดไปใช้งาน
2017-12-07/16:15:00
26
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค คำสั่งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมู จปฐ. ปี 2561 ระดับอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลดครับ
2017-11-15/10:23:03
27
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบสอบถามข้อมูล จปฐ.ฉบับย่อ ปี 2560-2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลดครับ
2017-11-15/09:40:25
28
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ไฟล์แบบสอบถามเล่มข้อมูล จปฐ. ปี 60-64 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลดไปใช้งานครับ
2017-11-15/09:25:32
29
จรินทร์ อื่นๆ หมวด900 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-08/11:33:55
30
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ตรวจสอบรายชื่อทะเบียนพื้นที่สำหรับใช้บันทึกข้อมูล จปฐ. ปี2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลด
2017-11-07/10:17:00

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ]