ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
จรินทร์ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ แบบรายงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-26/16:35:18
2
จรินทร์ ผู้นำ อช/อช แบบรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของ ผู้นำ อช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-13/18:08:03
3
จรินทร์ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ แบบจำแนกสถานะครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-03/16:19:22
4
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:07:39
5
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.หนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:07:19
6
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.หนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:06:57
7
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.สตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:06:26
8
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:05:47
9
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.ละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:05:21
10
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.เมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:04:48
11
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.พุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:04:21
12
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.พลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:03:58
13
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.ปะคำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:02:41
14
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.ประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:02:08
15
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:01:41
16
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.บ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:01:14
17
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.บ้านกรวด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:00:49
18
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:00:26
19
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.โนนดินแดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:00:06
20
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.นาโพธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/12:57:34
21
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/12:57:04
22
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.ชำนิ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/12:56:42
23
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.เฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/12:56:22
24
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/12:55:40
25
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.คูเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/12:55:13
26
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/12:54:44
27
จรินทร์ การตรวจราชการกระทรวง/กรม ส่งข้อมูลให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ส่งให้พี่ประดิษฐ์
2019-08-13/14:19:02
28
จรินทร์ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ แบบสำรวจครัวเรือนยากจน (อำเภอเมืองบุรีรัมย์และอำเภอกระสัง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลด
2019-05-22/11:47:13
29
จรินทร์ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ แบบรายงานแผน-ผล โครงการ 1 พัฒนากร 1 ครัวเรือนยากจนมีความสุข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สำหรับอำเภอดาวน์โหลด
2019-04-24/12:04:26
30
จรินทร์ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนปี 61 อำเภอโนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ฝากให้อ.โนนสุวรรณ
2019-03-15/09:51:48

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]