E-pr CDD-Buriram

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
วัน/เวลา ดำเนินการ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาเครือข่าย OTOP
จัดประชุมการจัดกิจกรรมตลาดนัดถนนคนเดิน
148
0
2015-06-24/18:07:37
2
การพัฒนา OTOP
การจัดกิจกรรมตลาดนัดถนนคนเดิน จังหวัดบุรีรัมย์
144
0
2015-06-24/17:49:30
3
การพัฒนา OTOP
นำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD)
150
0
2015-06-24/17:27:33
4
การพัฒนา OTOP
ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู่ประกอบการ otop ด้านการผลิต
162
0
2015-05-12/18:59:47

จำนวนหน้า

1