ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
เดโช กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบบรายงานศูนย์เรียนรู้กองทุนเเม่ของแผ่นดิน ที่จะเข้าร่วมอบรม(อ.นางรอง และ อ.เมืองฯ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-06-03/15:30:03
2
เดโช อื่นๆ วาระการประชุมประสานแผน นวช พฤษภาคม 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-30/18:00:54
3
เดโช กองทุนแม่ของแผ่นดิน คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบเวปไซต์กองทุนเเม่ของแผ่นดิน ปี 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-05-18/17:24:34
4
เดโช อื่นๆ การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-24/15:27:31
5
เดโช กองทุนแม่ของแผ่นดิน ไฟล์เอกสารการรายงาน(สำหรับนำไปแก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-02/19:31:10
6
เดโช กองทุนแม่ของแผ่นดิน คูมือการดำเนินงานกองทุนเเม่ของแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-02/19:20:08
7
เดโช กองทุนแม่ของแผ่นดิน หนังสือสั่งการ (การดำเนินงานกองทุนเเม่ของแผ่นดิน ปี 59) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-03-02/18:50:48

 

จำนวนหน้า 1