พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายงาน ศพพ.เฉลิมพระเกียรติ ไชยยา โนนดินแดง 2019-06-07/17:28:28
103
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายงาน ศพพ.เฉลิมพระเกียรติ ไชยยา โนนดินแดง 2019-06-07/17:00:43
73
0
3
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว การปนะชุมเตรียมความพร้อมโครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2018-05-23/10:09:53
373
0
4
อื่นๆ การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2018-02-22/20:20:57
389
0
5
อื่นๆ Kick off โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (เวทีที่ 1) พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2018-02-21/21:07:29
400
0
6
อื่นๆ ติดตามสนับสนุนร้านค้าประชารัฐ สุขใจ shop พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2018-02-14/10:54:29
431
0
7
ศอช.ต. ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดบุรีรัมย์ พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2017-12-27/18:48:37
376
0
8
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มสัมมาชีพบ้านโคกแร่ เพื่อนำผลิตภัณฑ์"ขนมทองม้วน"จำหน่ายที่ร้านประชารัฐ shop สุขใจ ปตท.นางรอง พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2017-12-26/20:21:51
445
0
9
การประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2017-12-26/20:19:12
227
0
10
การประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2017-12-26/20:17:31
216
0
11
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.แก่ผู้จัดเก็บ ต.หัวถนน ประจำปี 2561 ณ บ้านดอนยาว ต.หัวถนน พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2017-12-26/20:14:30
230
0
12
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเป็นวิทยากรและเปิดศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2017-12-26/20:13:03
231
0
13
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2017-12-26/20:10:59
226
0
14
การประชาสัมพันธ์ เทศกาลกินข้าวเม่า รับลมหนาวมาเยือน ณ บ้านโคกหว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2017-12-26/20:09:18
233
0
15
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ติดตามสนับสนุนการจัดเก็บ จปฐ.ปี 2561 พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2017-12-26/20:04:32
256
0
16
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เยี่ยมบ้านผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 61 พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2017-12-26/20:02:00
247
1
17
อื่นๆ โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2561 ผู้จัดการตำบล พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2017-12-26/19:56:00
261
0
18
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2017-12-26/19:50:57
234
0
19
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคัดเลือกคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลกู่สวนแตง นที คูเมือง 2017-06-05/10:38:02
272
0
20
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมคัดเลือกผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บ้าน ก.ม.ศูนย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง นที คูเมือง 2017-06-05/10:30:37
276
0

จำนวนหน้า

1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ]