พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP โครงการประชารัฐพัฒนา “OTOP Potential Growth” การอบรมหลักสูตรเป็นที่ปรึกษา OTOP ไชยยา โนนดินแดง 2016-09-13/11:11:09
130
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-09-12/18:25:51
116
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงาน CDD-day ธีรวุฒิ กระสัง 2016-09-12/15:32:59
203
0
4
การพัฒนา OTOP โครงการประชารัฐพัฒนา " OTOP Potential Growth "หลักสูตรการเป็นที่ปรึกษา OTOP ธีรวุฒิ กระสัง 2016-09-12/15:30:00
145
0
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศรัญญา เมือง 2016-09-12/14:14:31
114
0
6
การพัฒนา OTOP โครงการประชารัฐพัฒนา " OTOP Potential Growth "หลักสูตรการเป็นที่ปรึกษา OTOP ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-09-11/10:38:21
158
0
7
การพัฒนา OTOP โครงการประชารัฐพัฒนา " Otop Potential Growth" ศรัญญา เมือง 2016-09-10/10:30:58
125
0
8
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน โครงการ กข.คจ อำพร ลำปลายมาศ 2016-09-09/14:33:03
123
0
9
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำพร ลำปลายมาศ 2016-09-09/14:31:16
121
0
10
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม OTOP อำพร ลำปลายมาศ 2016-09-09/14:01:45
111
0
11
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน โครงการ กข.คจ อำพร ลำปลายมาศ 2016-09-09/13:53:30
138
0
12
มชช. ร่วมโครงการมาตรฐานการพัฒนาชุมชน อำพร ลำปลายมาศ 2016-09-09/13:51:17
112
0
13
การพัฒนา OTOP การเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการเป็นทึ่ปรึกษาOTOP ศรัญญา เมือง 2016-09-09/09:40:41
98
0
14
การพัฒนา OTOP ประชุมโครงการประชารัฐพัฒนา OTOP Pptential Growth ประหยัด เมือง 2016-09-09/08:38:17
106
0
15
อื่นๆ ศึกษาดูงาน กทบ. ประหยัด เมือง 2016-09-09/08:24:27
131
0
16
การพัฒนา OTOP การเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการเป็นทึ่ปรึกษาOTOP ศรัญญา เมือง 2016-09-08/16:09:08
116
0
17
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงกระทิง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2016-09-07/11:13:21
150
0
18
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลไกการขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2559 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2016-09-07/11:06:55
186
0
19
อื่นๆ ประชุุมคณะอนุกรรมการ กทบ.อำเภอ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2016-09-07/11:02:55
106
0
20
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2016-09-07/10:36:13
107
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]