พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี อ.นางรอง ณ วัดโคกยาง ต.ทรัพย์พระยา นันท์นภัส บ้านด่าน 2015-11-07/19:10:31
168
0
2
อื่นๆ วันที่ 7 พย.58นางจันทกานติ์ ทวีสุข พอ.นางรอง ร่วมทอดกฐินสามัคคี อำเภอนางรอง ณ วัดโคกยาง ต.ทรัพย์พระยา จันทกานต์ นางรอง 2015-11-07/16:17:46
175
0
3
การพัฒนา OTOP ถนนคนเดินยามแลงลำมาศ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-07/15:08:04
149
0
4
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลหลักเขต ประจำเดือนพฤศิกายน 2558 สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-07/14:19:15
110
0
5
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทอผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน พนิดา กระสัง 2015-11-06/22:01:10
146
0
6
พช.ใสสะอาด กิจกรรม 5 ส กรกนก ประโคนชัย 2015-11-06/11:05:13
140
0
7
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงาน กทบ. กรกนก ประโคนชัย 2015-11-06/11:01:05
140
0
8
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมประชุมกองทุนแม่ของแผ่นดิน กรกนก ประโคนชัย 2015-11-06/10:53:13
152
0
9
อื่นๆ ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพระราชกุศลฯ อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-06/10:52:25
113
0
10
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงาน กทบ. อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-06/10:49:40
112
0
11
พช.ใสสะอาด กิจกรรม 5 ส. อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-06/10:46:30
161
0
12
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงาน กทบ. อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-06/10:40:53
152
0
13
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-06/10:37:03
155
0
14
0 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนชุมชนและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสะแกกวน ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-06/08:30:08
188
0
15
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นบ้านอุบลสามัคคี ม.11 ต.โนนสุวรรณ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-11-05/23:07:35
156
0
16
การพัฒนา OTOP การสนับสนุนช่องทางการตลาดกลุ่มอาชีพOTOP. ศรัญญา เมือง 2015-11-05/19:56:08
165
0
17
โครงการ กข.คจ. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการกข.คจ. ศรัญญา เมือง 2015-11-05/19:34:18
143
0
18
การพัฒนา OTOP นายวัฒนา ศรีพอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามสนับสนุน ให้กำลังใจ และคำแนะนำ กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ วัฒนา บ้านกรวด 2015-11-05/18:30:25
215
0
19
การพัฒนา OTOP นายวัฒนา ศรีพอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามสนับสนุน ให้กำลังใจ และคำแนะนำ กลุ่มทอผ้าไหม บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ วัฒนา บ้านกรวด 2015-11-05/18:27:39
202
0
20
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.1 ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง ดรุณี พลับพลาชัย 2015-11-05/18:23:44
124
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ] 100 [ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]