พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงาน กทบ. อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-06/10:49:40
89
0
2
พช.ใสสะอาด กิจกรรม 5 ส. อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-06/10:46:30
135
0
3
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงาน กทบ. อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-06/10:40:53
128
0
4
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-06/10:37:03
134
0
5
0 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนชุมชนและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสะแกกวน ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-06/08:30:08
162
0
6
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นบ้านอุบลสามัคคี ม.11 ต.โนนสุวรรณ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-11-05/23:07:35
123
0
7
การพัฒนา OTOP การสนับสนุนช่องทางการตลาดกลุ่มอาชีพOTOP. ศรัญญา เมือง 2015-11-05/19:56:08
134
0
8
โครงการ กข.คจ. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการกข.คจ. ศรัญญา เมือง 2015-11-05/19:34:18
119
0
9
การพัฒนา OTOP นายวัฒนา ศรีพอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามสนับสนุน ให้กำลังใจ และคำแนะนำ กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ วัฒนา บ้านกรวด 2015-11-05/18:30:25
167
0
10
การพัฒนา OTOP นายวัฒนา ศรีพอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามสนับสนุน ให้กำลังใจ และคำแนะนำ กลุ่มทอผ้าไหม บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ วัฒนา บ้านกรวด 2015-11-05/18:27:39
162
0
11
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.1 ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง ดรุณี พลับพลาชัย 2015-11-05/18:23:44
103
0
12
ผู้นำ อช/อช สนับสนุนการดำเนินงานผู้นำอาสาพัฒนา ต.สองชั้น อ.กระสัง ดรุณี พลับพลาชัย 2015-11-05/18:03:08
97
0
13
การประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการตำบลตาเป๊ก คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-05/17:57:11
111
0
14
อื่นๆ ประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมเข้าค่ายตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ ดรุณี พลับพลาชัย 2015-11-05/17:36:02
84
0
15
การประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมของตำบลสามแวงในงานทอดกฐินสามัคคีวัดป่าเลไลย์(วัดบ้านใหม่) นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-11-05/16:22:58
101
0
16
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ดวงพร นาโพธิ์ 2015-11-05/08:56:29
126
0
17
อื่นๆ การดำเนินงานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านน้อยสะแกกวน หมู่ที่ ๓ ตำบลส้มป่อย ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-05/08:12:38
142
0
18
การประชาสัมพันธ์ ประชุม ติดตามผลการดำเนินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-05/06:47:03
107
0
19
การพัฒนา OTOP เตรียมความพร้อม OTOP สู่การคัดสรร สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-04/23:00:19
109
0
20
การพัฒนา OTOP สนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP สุชญา กระสัง 2015-11-04/17:33:21
112
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ] 100 [ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]