พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำ 2559 สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-26/13:26:31
11094
3659
2
อื่นๆ ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ อำพร ลำปลายมาศ 2015-10-26/11:13:22
121
0
3
อื่นๆ ร่วมรับมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ ศรัญญา เมือง 2015-10-26/11:08:55
103
0
4
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-10-26/11:02:34
123
1
5
อื่นๆ ประชุมร่วมคณะทำงานเพื่อประเมินความสำเร็จ 9ดี ศรัญญา เมือง 2015-10-26/11:01:27
123
0
6
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-10-26/10:34:10
125
0
7
อื่นๆ การจัดตลาดแลงลำมาศ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-10-26/10:27:42
146
0
8
การประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-10-26/08:59:50
144
0
9
อื่นๆ เตรียมความพร้อมในการับเสด็จสมเด็จพระเทพราชสุดา วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ยุภาพร ปะคำ 2015-10-25/18:05:09
151
0
10
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช.อำเภอปะคำ ยุภาพร ปะคำ 2015-10-25/17:56:42
151
0
11
อื่นๆ งานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558 ยุภาพร ปะคำ 2015-10-25/17:53:21
10965
3640
12
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559 ยุภาพร ปะคำ 2015-10-25/17:48:53
64328
37695
13
ศอช.ต. ประชุมประจำเดือนตำบลหูทำนบ ยุภาพร ปะคำ 2015-10-25/17:42:36
153
0
14
พช.ใสสะอาด การอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุระดับอำเภอ ยุภาพร ปะคำ 2015-10-25/17:35:06
149
0
15
พช.ใสสะอาด การจัดกิจกรรม 5 ส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะคำ ยุภาพร ปะคำ 2015-10-25/17:31:35
159
0
16
อื่นๆ ร่วมเตรียมการในพื้นที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยุภาพร ปะคำ 2015-10-25/17:26:11
140
0
17
อื่นๆ ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยุภาพร ปะคำ 2015-10-25/17:21:20
152
0
18
อื่นๆ ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยุภาพร ปะคำ 2015-10-25/17:18:11
142
0
19
อื่นๆ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำอำเภอปะคำ ยุภาพร ปะคำ 2015-10-25/17:13:59
137
0
20
อื่นๆ งานวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ยุภาพร ปะคำ 2015-10-25/17:09:25
137
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ] 111 [ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]