พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ กิจกรรมการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-24/10:15:46
89
0
2
อื่นๆ ส่งเสริม สนับสนุนกองทุนชุมชน ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-24/10:09:41
91
0
3
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-24/10:02:39
132
0
4
อื่นๆ การประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-24/09:53:12
95
0
5
อื่นๆ ติดตามสันบสนุนการดำเนินงานกองทุนชุมชน ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-24/09:49:24
93
0
6
อื่นๆ การประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-24/09:46:23
102
0
7
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกิจกรรมการทำยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-24/09:43:27
6688
2923
8
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรรัมย์ ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-24/09:37:08
107
0
9
กองทุนแม่ของแผ่นดิน การประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ ไชยยา โนนดินแดง 2015-10-24/09:32:06
131
0
10
การพัฒนา OTOP ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-23/21:25:21
116
0
11
อื่นๆ บันทึกข้อตกลง ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-23/21:18:52
85
0
12
การประชาสัมพันธ์ ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช ประหยัด เมือง 2015-10-23/19:00:48
92
0
13
การประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-10-23/16:12:42
111
0
14
อื่นๆ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อสดุดีเนื่องในวันปิยมหาราช สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-23/16:05:03
83
0
15
อื่นๆ กิจกรรมวันปิยะมหาราช 2558 สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-23/13:37:05
94
0
16
อื่นๆ ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช 23 ต.ค.2558) ดรุณี พลับพลาชัย 2015-10-23/12:50:06
142
0
17
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุ่นแม่ของแผ่นดิน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-22/22:44:10
86
0
18
ผู้นำ อช/อช ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานผุ้นำอาสาพัฒนาชุมชน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-22/22:37:34
91
0
19
อื่นๆ ร่วมกิจกรรม ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-10-22/22:26:00
104
0
20
การประชาสัมพันธ์ ประชุมขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-22/22:23:43
83
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ] 112 [ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]