พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ร่วมกิจกรรม ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-10-22/22:21:38
112
0
2
การประชาสัมพันธ์ การประชุมขับเคลืือนเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-22/22:18:53
77
0
3
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-10-22/19:13:16
9506
3111
4
อื่นๆ ร่วมประชุมพัฒนาการอำเภอประจำเดือนตุลาคม สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-10-22/19:07:31
109
0
5
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-10-22/18:59:42
120
0
6
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบลหลักเขต (กบต.) สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-22/18:45:21
78
0
7
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบลสวายจีก (กบต.) สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-22/18:31:59
85
0
8
อื่นๆ ต้อนรับ พัฒนาการอำเภอปะคำ ท่านใหม่ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-10-22/15:36:11
103
0
9
อื่นๆ ลงพื้นที่เตรียมรับเสด็จฯ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-10-22/15:33:18
86
0
10
การพัฒนา OTOP เตรียมความพร้อมกลุ่มผู้ผลิต/ผุ้ประกอบการ ร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-10-22/15:28:53
79
0
11
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมประจำเดือน ของ คกส.จ.บุรีรัมย์ ว่าง บ้านกรวด 2015-10-22/14:19:52
97
0
12
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ว่าง บ้านกรวด 2015-10-22/14:14:42
9219
3725
13
โครงการ กข.คจ. ร่วมประชุมสนับสนุนการดำเนินงาน กข.คจ.ม.5 ต.บึงเจริญ ว่าง บ้านกรวด 2015-10-22/14:09:21
133
0
14
อื่นๆ ร่วมประชุมคณะทำงาน กบต.พระครู เพื่อประเมินความสำเร็จ 9 ดี ศรัญญา เมือง 2015-10-22/10:47:07
93
0
15
อื่นๆ ร่วมกิจกรรม สร้างบ้านให้คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ ณ บ้านทุ่งโพธิ์ ต.ชุมแสง นันท์นภัส บ้านด่าน 2015-10-22/09:44:13
153
0
16
โครงการ กข.คจ. สนับสนุนติดตามผลการดำเนินงาน กข.คจ. ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-21/23:22:16
98
0
17
การประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการตำบลตาเป๊ก คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-21/21:34:36
97
0
18
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ดรุณี พลับพลาชัย 2015-10-21/20:59:11
88
1
19
อื่นๆ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนอำเภอกระสัง ดรุณี พลับพลาชัย 2015-10-21/20:34:53
79
0
20
การประชาสัมพันธ์ การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ 3 บ้านสุขสมบูรณ์ ต.ห้วยราช (ครั้งที่ 2) นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-10-21/20:22:29
96
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ] 113 [ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]