พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ บันทึกข้อตกลง ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-23/21:18:52
113
0
2
การประชาสัมพันธ์ ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช ประหยัด เมือง 2015-10-23/19:00:48
114
0
3
การประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-10-23/16:12:42
141
0
4
อื่นๆ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อสดุดีเนื่องในวันปิยมหาราช สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-23/16:05:03
109
0
5
อื่นๆ กิจกรรมวันปิยะมหาราช 2558 สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-23/13:37:05
130
0
6
อื่นๆ ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช 23 ต.ค.2558) ดรุณี พลับพลาชัย 2015-10-23/12:50:06
171
0
7
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุ่นแม่ของแผ่นดิน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-22/22:44:10
113
0
8
ผู้นำ อช/อช ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานผุ้นำอาสาพัฒนาชุมชน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-22/22:37:34
117
0
9
อื่นๆ ร่วมกิจกรรม ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-10-22/22:26:00
133
0
10
การประชาสัมพันธ์ ประชุมขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-22/22:23:43
102
0
11
อื่นๆ ร่วมกิจกรรม ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-10-22/22:21:38
142
0
12
การประชาสัมพันธ์ การประชุมขับเคลืือนเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-22/22:18:53
105
0
13
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-10-22/19:13:16
11269
3111
14
อื่นๆ ร่วมประชุมพัฒนาการอำเภอประจำเดือนตุลาคม สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-10-22/19:07:31
144
0
15
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-10-22/18:59:42
150
0
16
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบลหลักเขต (กบต.) สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-22/18:45:21
104
0
17
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบลสวายจีก (กบต.) สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-22/18:31:59
110
0
18
อื่นๆ ต้อนรับ พัฒนาการอำเภอปะคำ ท่านใหม่ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-10-22/15:36:11
126
0
19
อื่นๆ ลงพื้นที่เตรียมรับเสด็จฯ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-10-22/15:33:18
110
0
20
การพัฒนา OTOP เตรียมความพร้อมกลุ่มผู้ผลิต/ผุ้ประกอบการ ร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-10-22/15:28:53
103
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ] 113 [ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]