พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน สุชาติ พุทไธสง 2015-10-20/13:27:06
100
0
2
อื่นๆ พิธี เฉลิมฉลองพงษ์พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-20/13:02:52
99
0
3
พช.ใสสะอาด โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-20/13:00:21
85
0
4
อื่นๆ ประชุมสมาชิก กทบ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-20/12:58:04
96
0
5
โครงการ กข.คจ. ประชุม กข.คจ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-20/12:51:01
85
0
6
อื่นๆ ประชุมเยาวชน พนิดา กระสัง 2015-10-20/12:09:59
164
0
7
การประชาสัมพันธ์ การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ 3 บ้านบุตาแพง บ้านสุขสมบูรณ์ ต.ห้วยราช และการติดตามเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.สามแวง นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-10-19/21:44:50
106
0
8
อื่นๆ ประชุมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนระยะที่3 บ้านมะค่าตะวันออก ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-19/21:37:26
74
0
9
พช.ใสสะอาด โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-10-19/15:55:29
104
0
10
โครงการ กข.คจ. ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ กบ.คจ สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-10-19/15:46:08
116
0
11
การประชาสัมพันธ์ ประชุมความมั่นคงระดับตำบล สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-10-19/15:39:34
96
0
12
โครงการ กข.คจ. ร่วมปคะชุมแจ.คจ. หมู่ที่9 สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-10-19/15:36:02
103
0
13
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมร่วมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองตราดใหญ่ สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-10-19/15:31:48
114
0
14
อื่นๆ ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน อดุลย์ ห้วยราช 2015-10-19/14:59:19
99
0
15
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเครือข่ายกองทุนเม่ของแผ่นดิน ชมพู บ้านกรวด 2015-10-19/14:58:10
99
0
16
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ชมพู บ้านกรวด 2015-10-19/14:47:47
96
0
17
อื่นๆ อบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำพร ลำปลายมาศ 2015-10-19/14:44:48
78
0
18
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประสานงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ 2 ตำบลปราสาท ชมพู บ้านกรวด 2015-10-19/14:44:07
109
0
19
อื่นๆ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-19/13:38:17
80
0
20
การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ทางสื่ิอวิทยุ อดุลย์ ห้วยราช 2015-10-19/13:00:46
106
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ] 116 [ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]