พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการ กข.คจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการ กบ.คจ สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-10-19/12:51:17
108
0
2
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.แคนดง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ กุหลาบ แคนดง 2015-10-19/12:44:36
111
0
3
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล กุหลาบ แคนดง 2015-10-19/12:35:30
98
0
4
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กุหลาบ แคนดง 2015-10-19/12:12:54
96
0
5
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำ อช. กุหลาบ แคนดง 2015-10-19/12:02:19
106
0
6
อื่นๆ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์ กุหลาบ แคนดง 2015-10-19/11:16:19
138
0
7
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน ปรัชญา แคนดง 2015-10-19/10:54:43
119
0
8
องค์กรสตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปรัชญา แคนดง 2015-10-19/10:49:57
115
0
9
อื่นๆ ประชุมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ เพิ่มทุน ระยะที่ 3 ดวงพร นาโพธิ์ 2015-10-19/10:41:12
119
0
10
อื่นๆ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อัญชัญ บ้านกรวด 2015-10-19/10:41:10
102
0
11
อื่นๆ อบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน วสัน ส่งเสริมฯ 2015-10-19/10:35:56
83
0
12
อื่นๆ จังหวัดเคลื่อนที่ ปรัชญา แคนดง 2015-10-19/10:10:37
110
0
13
อื่นๆ อบรมเพิ่มศักยภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัมนาชุมชน ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-10-19/09:24:49
106
0
14
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การร่วมรับส่วนหน้า อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-10-19/08:58:12
9432
3620
15
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ติดตามกลุ่มทอผ้า อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-10-19/08:55:30
98
0
16
อื่นๆ การดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ 3 บ้านสวายจีก หมู่1 ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-18/19:30:51
78
1
17
อื่นๆ การดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ 3 บ้านหนองหรือใหญ่ หมู่ 3 ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-18/19:27:46
87
0
18
อื่นๆ การดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ 3 บ้านโคกเปราะ หมู่15 ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-18/19:20:45
81
0
19
ผู้นำ อช/อช สนับสนุนการดำเนินงานผู้นำอช.(หญิง) ต.ห้วยสำราญ ดรุณี พลับพลาชัย 2015-10-16/21:32:16
93
0
20
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ รณภพ สารสนเทศฯ 2015-10-16/20:25:17
96
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ] 117 [ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]