พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การประชาสัมพันธ์ ประชุมความมั่นคงระดับตำบล สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-10-19/15:39:34
130
0
2
โครงการ กข.คจ. ร่วมปคะชุมแจ.คจ. หมู่ที่9 สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-10-19/15:36:02
138
0
3
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมร่วมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองตราดใหญ่ สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-10-19/15:31:48
148
0
4
อื่นๆ ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน อดุลย์ ห้วยราช 2015-10-19/14:59:19
140
0
5
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเครือข่ายกองทุนเม่ของแผ่นดิน ชมพู บ้านกรวด 2015-10-19/14:58:10
133
0
6
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ชมพู บ้านกรวด 2015-10-19/14:47:47
128
0
7
อื่นๆ อบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำพร ลำปลายมาศ 2015-10-19/14:44:48
102
0
8
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประสานงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ 2 ตำบลปราสาท ชมพู บ้านกรวด 2015-10-19/14:44:07
143
0
9
อื่นๆ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-19/13:38:17
109
0
10
การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ทางสื่ิอวิทยุ อดุลย์ ห้วยราช 2015-10-19/13:00:46
146
0
11
โครงการ กข.คจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการ กบ.คจ สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-10-19/12:51:17
143
0
12
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.แคนดง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ กุหลาบ แคนดง 2015-10-19/12:44:36
137
0
13
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล กุหลาบ แคนดง 2015-10-19/12:35:30
126
0
14
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กุหลาบ แคนดง 2015-10-19/12:12:54
125
0
15
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำ อช. กุหลาบ แคนดง 2015-10-19/12:02:19
136
0
16
อื่นๆ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์ กุหลาบ แคนดง 2015-10-19/11:16:19
170
0
17
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน ปรัชญา แคนดง 2015-10-19/10:54:43
156
0
18
องค์กรสตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปรัชญา แคนดง 2015-10-19/10:49:57
152
0
19
อื่นๆ ประชุมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ เพิ่มทุน ระยะที่ 3 ดวงพร นาโพธิ์ 2015-10-19/10:41:12
155
0
20
อื่นๆ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อัญชัญ บ้านกรวด 2015-10-19/10:41:10
132
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ] 117 [ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]