พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ อบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน วสัน ส่งเสริมฯ 2015-10-19/10:35:56
105
0
2
อื่นๆ จังหวัดเคลื่อนที่ ปรัชญา แคนดง 2015-10-19/10:10:37
148
0
3
อื่นๆ อบรมเพิ่มศักยภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัมนาชุมชน ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-10-19/09:24:49
145
0
4
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การร่วมรับส่วนหน้า อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-10-19/08:58:12
11184
3620
5
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ติดตามกลุ่มทอผ้า อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-10-19/08:55:30
137
0
6
อื่นๆ การดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ 3 บ้านสวายจีก หมู่1 ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-18/19:30:51
102
1
7
อื่นๆ การดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ 3 บ้านหนองหรือใหญ่ หมู่ 3 ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-18/19:27:46
116
0
8
อื่นๆ การดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ 3 บ้านโคกเปราะ หมู่15 ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-18/19:20:45
105
0
9
ผู้นำ อช/อช สนับสนุนการดำเนินงานผู้นำอช.(หญิง) ต.ห้วยสำราญ ดรุณี พลับพลาชัย 2015-10-16/21:32:16
118
0
10
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ รณภพ สารสนเทศฯ 2015-10-16/20:25:17
130
0
11
อื่นๆ ชี้แจงแนะนำการจัดทำเอกสารโครงการเพิ่มทุนระยะที่3 ตำบลหลักเขต สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-16/19:22:37
106
0
12
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมทำความเข้าใจกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สงกรานต์ กระสัง 2015-10-16/11:49:02
146
0
13
การพัฒนา OTOP สนับสนุนอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม ขอนขาว ขอนดำ สงกรานต์ กระสัง 2015-10-16/11:47:00
164
0
14
อื่นๆ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดชลประทานราชดำริ ตำบลสูงเนิน สงกรานต์ กระสัง 2015-10-16/11:41:17
150
0
15
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน สนับสนุนติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ตำบลบ้านสิงห์ พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-10-16/11:41:09
11069
3689
16
อื่นๆ ประชุมกองทุนหมู่บ้าน บ้านถนน ม.11 ต.กระสัง สงกรานต์ กระสัง 2015-10-16/11:01:38
15892
52124
17
อื่นๆ ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ วสัน ส่งเสริมฯ 2015-10-16/10:39:04
110
1
18
กลุ่มออมทรัพย์ เตรียมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยสำราญ ม.1 ต.ห้วยสำราญ สงกรานต์ กระสัง 2015-10-16/10:37:57
171
0
19
การพัฒนา OTOP สนับสนุนการดำเนินงาน OTOP บ้านระกาใต้ ม.10 ต.บ้านปรือ สงกรานต์ กระสัง 2015-10-16/10:33:39
147
1
20
ผู้นำ อช/อช สนับสนุนติดตามการดำเนินงาน ผู้นำ อช. (ชาย) ตำบลบ้านปรือ สงกรานต์ กระสัง 2015-10-16/10:24:37
154
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ] 118 [ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]