พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ผู้นำ อช/อช ประชุมประจำเดือนและจ่ายค่าตอบแทน ผู้นำ อช. ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-10-14/14:27:41
122
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-10-14/14:24:51
132
0
3
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมกลุุ่ม otop บ้านหนองไผ่ ม.2 ต.แดงใหญ่ ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-10-14/14:24:38
116
0
4
อื่นๆ ร่วมประชุมสัญจร กำนันผู้ใหญ่บ้าน นันท์นภัส บ้านด่าน 2015-10-14/14:17:57
127
0
5
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมประจำเดือนเจ้าที่่่พัฒนาชุมชนอำเภ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-14/13:07:01
98
0
6
อื่นๆ ประชุมติดตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านฯ ระยะที่ 3 ดวงพร นาโพธิ์ 2015-10-14/13:04:33
131
0
7
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมกับผู้แทนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคูเมือง เข้าร่วมประชุม คกส.จ. ประจำเดือน ตุลาคม 2558 นที คูเมือง 2015-10-14/11:04:32
106
0
8
อื่นๆ สนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับการคัดเลือกกทบ.ดีเด่น ระดับกลุ่มโซน บ.ห้วยแสนสุข ม.14 ดรุณี พลับพลาชัย 2015-10-14/07:33:10
88
0
9
อื่นๆ สนับสนุนกลุ่มสตรีทอผ้า ม.1 ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง ดรุณี พลับพลาชัย 2015-10-14/07:19:02
103
0
10
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 10/58 ดวงพร นาโพธิ์ 2015-10-14/06:46:36
118
0
11
อื่นๆ ประชุมติดตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนกองทุนหมู่บ้านฯ ระยะที่ 3 ดวงพร นาโพธิ์ 2015-10-14/06:33:14
115
0
12
อื่นๆ ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน เพิ่มพูน ทบทวน ฟื้นฟู กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลสวายจีก ตำบลหลักเขต สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-13/20:04:50
73
0
13
อื่นๆ ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน เพิ่มพูน ทบทวน ฟื้นฟู กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-13/20:02:23
69
0
14
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เบญจพร ปะคำ 2015-10-13/19:53:55
115
0
15
อื่นๆ ประชุมสนับสนุนการเพิ่มทุนและทบทวนการเพิ่มทุนระยะที่3 ตำบลเสม็ด สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-13/19:46:30
73
1
16
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุม การขอเพิ่มทุนกทบ.ระยะที่3 เบญจพร ปะคำ 2015-10-13/19:35:36
157
0
17
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุม การขอเพิ่มทุนกทบ.ระยะที่3 เบญจพร ปะคำ 2015-10-13/19:35:25
95
0
18
การพัฒนา OTOP การติดตามสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อยกระดับเป็นกลุ่ม OTOP ศรัญญา เมือง 2015-10-13/15:26:17
109
0
19
อื่นๆ ร่วมประชุมติดตามสนับสนุนการขอเพิ่มทุนระยะที่ 3 ศรัญญา เมือง 2015-10-13/15:23:28
107
0
20
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-13/15:18:51
77
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ] 120 [ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]