พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ผู้นำ อช/อช ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ชมพู บ้านกรวด 2015-10-13/15:14:07
113
0
2
อื่นๆ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมการพัฒนาชุมชน ชมพู บ้านกรวด 2015-10-13/15:11:25
101
0
3
อื่นๆ ร่วมงานถนนเซราะกราว ชมพู บ้านกรวด 2015-10-13/15:07:10
93
0
4
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-13/15:05:47
96
0
5
อื่นๆ ชี้แจงมาตรการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-13/14:48:54
76
0
6
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) จิราพร นาโพธิ์ 2015-10-13/13:50:33
9606
3193
7
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุม คกส.จ ครั้งที่ 10/58 พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-10-13/13:49:48
115
0
8
โครงการ กข.คจ. ร่วมประชุมอนุมัติเงินยืมโครงการ กข.คจ. บ.หนองขวางน้อย ม.17 ต.พรสำราญ นที คูเมือง 2015-10-13/09:30:21
91
0
9
อื่นๆ ให้การสนับสนุนการจัดทำเอกสารทบทวนและเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ ตำบลหลักเขต สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-12/18:35:45
82
0
10
อื่นๆ การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากองทุนหมู่บ้าน ศรัญญา เมือง 2015-10-12/18:24:47
89
0
11
อื่นๆ ประชุมสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3 หมู่5 บ้านโคกเมือง ตำบลหลักเขต สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-12/18:23:59
89
0
12
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนกลุ่ม OTOP ด้านการผลิต ศรัญญา เมือง 2015-10-12/18:19:47
7424
2795
13
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี ประหยัด เมือง 2015-10-12/17:10:37
100
0
14
การประชาสัมพันธ์ ประชุม กทบ.ม.5 ต.หลักเขต ประหยัด เมือง 2015-10-12/17:04:27
9710
3129
15
อื่นๆ ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3 ตำบลถลุงเหล็ก ศรัญญา เมือง 2015-10-12/12:08:10
96
0
16
การประชาสัมพันธ์ ประเพณีวันสารทไทย นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-10-12/10:06:45
83
0
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอหนองกี่ จัดแสดงสินค้า ณ ถนนคนเดินเซราะกราว วันที่10-11 ต.ค.58 เบญจพร หนองกี่ 2015-10-12/09:57:26
111
0
18
อื่นๆ การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เบญจพร หนองกี่ 2015-10-12/09:39:57
106
0
19
การประชาสัมพันธ์ ประชุมเครือข่าย กทบ.ต.บ้านบัว ประหยัด เมือง 2015-10-11/20:19:22
114
0
20
อื่นๆ ประชุมทบทวนการเพิ่มทุนระยะที่ 3 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ศรัญญา เมือง 2015-10-11/15:57:48
96
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ] 121 [ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]