พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมติดตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนกองทุนหมู่บ้านฯ ระยะที่ 3 ดวงพร นาโพธิ์ 2015-10-14/06:33:14
155
0
2
อื่นๆ ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน เพิ่มพูน ทบทวน ฟื้นฟู กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลสวายจีก ตำบลหลักเขต สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-13/20:04:50
92
0
3
อื่นๆ ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน เพิ่มพูน ทบทวน ฟื้นฟู กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-13/20:02:23
98
0
4
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เบญจพร ปะคำ 2015-10-13/19:53:55
155
0
5
อื่นๆ ประชุมสนับสนุนการเพิ่มทุนและทบทวนการเพิ่มทุนระยะที่3 ตำบลเสม็ด สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-13/19:46:30
93
1
6
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุม การขอเพิ่มทุนกทบ.ระยะที่3 เบญจพร ปะคำ 2015-10-13/19:35:36
205
0
7
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุม การขอเพิ่มทุนกทบ.ระยะที่3 เบญจพร ปะคำ 2015-10-13/19:35:25
127
0
8
การพัฒนา OTOP การติดตามสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อยกระดับเป็นกลุ่ม OTOP ศรัญญา เมือง 2015-10-13/15:26:17
129
0
9
อื่นๆ ร่วมประชุมติดตามสนับสนุนการขอเพิ่มทุนระยะที่ 3 ศรัญญา เมือง 2015-10-13/15:23:28
127
0
10
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-13/15:18:51
105
0
11
ผู้นำ อช/อช ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ชมพู บ้านกรวด 2015-10-13/15:14:07
148
0
12
อื่นๆ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมการพัฒนาชุมชน ชมพู บ้านกรวด 2015-10-13/15:11:25
133
0
13
อื่นๆ ร่วมงานถนนเซราะกราว ชมพู บ้านกรวด 2015-10-13/15:07:10
126
0
14
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-13/15:05:47
123
0
15
อื่นๆ ชี้แจงมาตรการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-13/14:48:54
107
0
16
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) จิราพร นาโพธิ์ 2015-10-13/13:50:33
11468
3193
17
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุม คกส.จ ครั้งที่ 10/58 พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-10-13/13:49:48
153
0
18
โครงการ กข.คจ. ร่วมประชุมอนุมัติเงินยืมโครงการ กข.คจ. บ.หนองขวางน้อย ม.17 ต.พรสำราญ นที คูเมือง 2015-10-13/09:30:21
112
0
19
อื่นๆ ให้การสนับสนุนการจัดทำเอกสารทบทวนและเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่ ตำบลหลักเขต สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-12/18:35:45
103
0
20
อื่นๆ การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากองทุนหมู่บ้าน ศรัญญา เมือง 2015-10-12/18:24:47
111
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ] 121 [ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]