พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์แก่สมาชิก พนิดา กระสัง 2015-10-08/14:00:14
128
0
2
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP กิจกรรมเยาวชนอนุรักษณ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-08/13:58:07
10933
3524
3
อื่นๆ ติดตามประเมินพื้นที่ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-08/13:42:41
112
0
4
อื่นๆ การติดตามตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านถลุงเหล็ก ศรัญญา เมือง 2015-10-08/13:04:25
161
0
5
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน กทบ. บ้านไร่โคก ม.6 ต.ลำไทรโยง พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-10-08/12:41:06
166
0
6
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2559 จันทกานต์ นางรอง 2015-10-08/11:16:15
175
0
7
โครงการ กข.คจ. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ชาวบ้านที่มาปรึกษา อดุลย์ ห้วยราช 2015-10-08/11:10:49
140
0
8
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดต่อ ประสานงาน ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล อดุลย์ ห้วยราช 2015-10-08/11:06:22
10829
3575
9
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอคูเมือง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-10-08/10:49:58
124
0
10
อื่นๆ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-10-08/10:41:40
168
0
11
อื่นๆ ประชุมพัฒนาการอำเภอประจำเดือน กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-10-08/10:39:02
130
1
12
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมฯ ก้าวย่างสู่ปีที่ 54 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-10-08/10:34:05
135
0
13
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตะไก้ ต.หนองกง พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-10-07/19:03:59
217
0
14
อื่นๆ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-07/18:11:39
120
0
15
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลหลักเขต ประจำเดือนตุลาคม 2558 สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-07/17:37:51
113
1
16
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการ กข.คจ.บ้านไทรทอง ม.9 ต.หนองเยือง ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-10-07/16:26:45
215
0
17
โครงการ กข.คจ. ติตามการดำเนินงาน กข.คจ. กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-10-07/16:26:08
164
0
18
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการ กทบ.บ้านแก เพื่อเตรียมรับการประเมิน ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-10-07/16:23:50
147
0
19
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวัยสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาคือสร้างสรรค์ ก้าวสู่ปีที่ 54 อัญชัญ บ้านกรวด 2015-10-07/15:56:33
187
0
20
อื่นๆ ติดตามสนับสนุนครัวเรือนสมาชิกกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน ม.8 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ อัญชัญ บ้านกรวด 2015-10-07/15:35:22
174
5

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ] 124 [ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]