พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมถนนเซราะกราว กรกนก ประโคนชัย 2015-10-07/11:18:29
90
0
2
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุมประสานแผนประจำเดือน ตุลาคม2558 วสัน ส่งเสริมฯ 2015-10-07/11:17:58
100
0
3
การประชาสัมพันธ์ ร่วมงานทำบุญคล้ายวันเกิดกรมการพัฒนาชุมชน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-06/21:53:17
91
0
4
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ม.17 ต.บ้านยาง ประหยัด เมือง 2015-10-06/21:49:53
9933
3576
5
การประชาสัมพันธ์ นำคณะศิลปินรำตรดสนวนนอกบันทึกรำตรดธรรมนูญ ๙ ดี ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-06/21:48:30
96
0
6
การประชาสัมพันธ์ ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.เสม็ด ประหยัด เมือง 2015-10-06/21:43:08
96
0
7
การประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมตลาดนัดเซราะกราว์บุรีรัมย์ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-06/21:36:16
9475
3189
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปราสาททอง พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-10-06/21:08:56
128
0
9
อื่นๆ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-06/19:56:03
88
0
10
การประชาสัมพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนากรม รณภพ สารสนเทศฯ 2015-10-06/18:49:31
111
0
11
การประชาสัมพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนากรม รณภพ สารสนเทศฯ 2015-10-06/18:49:26
102
0
12
การประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาชุมชน 53 ปี ดรุณี พลับพลาชัย 2015-10-06/16:49:45
123
0
13
อื่นๆ วันที่ 6 ตุลาคม 2558 นายวัฒนา ศรีพอ ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ วัฒนา บ้านกรวด 2015-10-06/16:29:03
114
0
14
การประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ก้าวสู่ปีที่ 54 นที คูเมือง 2015-10-06/15:55:10
97
1
15
การประชาสัมพันธ์ ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน นันท์นภัส บ้านด่าน 2015-10-06/14:13:59
138
0
16
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-10-06/13:53:14
102
0
17
การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้้งกรมการพัฒนาชุมชน สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-06/10:25:05
104
0
18
การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา กรมการพัฒนาชุมชน นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-10-06/10:14:17
107
0
19
อื่นๆ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมการพัฒนาชุมชน พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-10-06/10:11:45
118
0
20
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน กทบ. และกข.คจ ม.12 ต.ลำไทรโยง พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-10-05/22:46:17
120
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ] 125 [ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]