พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.หลักเขต ประหยัด เมือง 2015-10-07/15:24:33
124
0
2
อื่นๆ ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 นที คูเมือง 2015-10-07/14:44:35
131
0
3
การพัฒนา OTOP เตรียมความพร้อมกลุ่มผู้ผลิต/ผุ้ประกอบการ ร่วมจำหน่ายสินค้า ร ถนนคนเดินฯ 10-11 ตุลาคม นี้ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-10-07/14:14:22
108
0
4
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เตรียมการรับเสด็ตสมเด็จพระเทพฯ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-10-07/14:06:59
118
0
5
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เตรียมการรับเสด็ตสมเด็จพระเทพฯ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-10-07/14:06:21
123
0
6
อื่นๆ กิจกรรมครบรอบวันเกิดกรม อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-10-07/14:01:43
124
0
7
อื่นๆ ร่วมประชุมประจำเดือนพัฒนาการอำเภอ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 อดุลย์ ห้วยราช 2015-10-07/13:59:54
145
0
8
อื่นๆ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปณา กรมการพัฒนาชุมชน อดุลย์ ห้วยราช 2015-10-07/13:47:59
169
0
9
อื่นๆ กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน กรกนก ประโคนชัย 2015-10-07/11:30:06
120
0
10
อื่นๆ พิธีบวงสรวงพระบรมรูป ร.5 กรกนก ประโคนชัย 2015-10-07/11:22:07
129
0
11
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมถนนเซราะกราว กรกนก ประโคนชัย 2015-10-07/11:18:29
115
0
12
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุมประสานแผนประจำเดือน ตุลาคม2558 วสัน ส่งเสริมฯ 2015-10-07/11:17:58
122
0
13
การประชาสัมพันธ์ ร่วมงานทำบุญคล้ายวันเกิดกรมการพัฒนาชุมชน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-06/21:53:17
114
0
14
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ม.17 ต.บ้านยาง ประหยัด เมือง 2015-10-06/21:49:53
11715
3576
15
การประชาสัมพันธ์ นำคณะศิลปินรำตรดสนวนนอกบันทึกรำตรดธรรมนูญ ๙ ดี ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-06/21:48:30
120
0
16
การประชาสัมพันธ์ ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.เสม็ด ประหยัด เมือง 2015-10-06/21:43:08
126
0
17
การประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมตลาดนัดเซราะกราว์บุรีรัมย์ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-10-06/21:36:16
11219
3189
18
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปราสาททอง พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-10-06/21:08:56
165
0
19
อื่นๆ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-10-06/19:56:03
117
0
20
การประชาสัมพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนากรม รณภพ สารสนเทศฯ 2015-10-06/18:49:31
135
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ] 125 [ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]