พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การประชาสัมพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนากรม รณภพ สารสนเทศฯ 2015-10-06/18:49:26
126
0
2
การประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาชุมชน 53 ปี ดรุณี พลับพลาชัย 2015-10-06/16:49:45
159
0
3
อื่นๆ วันที่ 6 ตุลาคม 2558 นายวัฒนา ศรีพอ ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ วัฒนา บ้านกรวด 2015-10-06/16:29:03
143
0
4
การประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ก้าวสู่ปีที่ 54 นที คูเมือง 2015-10-06/15:55:10
123
1
5
การประชาสัมพันธ์ ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน นันท์นภัส บ้านด่าน 2015-10-06/14:13:59
170
0
6
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-10-06/13:53:14
141
0
7
การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้้งกรมการพัฒนาชุมชน สุภาภรณ์ เมือง 2015-10-06/10:25:05
134
0
8
การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา กรมการพัฒนาชุมชน นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-10-06/10:14:17
135
0
9
อื่นๆ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมการพัฒนาชุมชน พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-10-06/10:11:45
152
0
10
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน กทบ. และกข.คจ ม.12 ต.ลำไทรโยง พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-10-05/22:46:17
159
0
11
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และกข.คจ พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-10-05/22:37:12
162
0
12
อื่นๆ บวงสรวงพระบรมรูป ร.๕ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-10-05/15:49:47
111
0
13
อื่นๆ ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของ อร่าม คูเมือง 2015-10-05/15:42:45
134
0
14
อื่นๆ เตรียมการจัดกิจกรรมถนนเซราะกราว วอร์คกิ้ง สตรีท อำพร ลำปลายมาศ 2015-10-05/14:36:24
10859
3613
15
อื่นๆ เตรียมการจัดกิจกรรมถนนเซราะกราว วอร์คกิ้ง สตรีท ศรีสุดา ชำนิ 2015-10-05/14:15:51
11116
3658
16
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำ อช. ประจำไตรมาสที่ 4/2558 นที คูเมือง 2015-10-05/10:24:32
155
0
17
ผู้นำ อช/อช เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้นำ อช. ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ วัฒนา บ้านกรวด 2015-10-05/10:14:59
158
0
18
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-10-05/09:48:17
116
0
19
อื่นๆ มอบใบประกาศเกียรติคุณกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับตำบล ของอำเภอคูเมือง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-10-05/09:45:01
178
0
20
การประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด รณภพ สารสนเทศฯ 2015-10-04/20:14:01
129
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ] 126 [ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]