พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ พิจารณาเห็นชอบการเพิ่มทุนกทบ. ระยะที่3 ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-10-01/10:05:41
99
0
2
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ระดับจังหวัด ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-10-01/09:53:53
96
0
3
การประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมุ่บ้าน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-09-30/20:49:24
113
0
4
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม ณ บ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-30/20:34:25
142
0
5
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พิธีเปิดประตูหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-30/20:27:31
103
0
6
อื่นๆ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-30/19:09:32
85
0
7
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. หมู่ 1 และ หมู่ 11 ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-30/19:01:52
88
0
8
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พาเครือข่าย OTOP ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม บ้านสนวนนอก จ พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-09-30/16:42:43
180
0
9
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เปิดประตูสู่หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมบ้านสนวนนอก จันทกานต์ นางรอง 2015-09-30/16:31:32
145
5
10
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เก็บสถานที่ในการเปิดประตูสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม อดุลย์ ห้วยราช 2015-09-30/16:04:55
115
1
11
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เปิดประตูสู่หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม อดุลย์ ห้วยราช 2015-09-30/15:58:49
128
0
12
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เตรียมสถานที่เพื่อเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม อดุลย์ ห้วยราช 2015-09-30/15:45:31
9315
3715
13
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว การเปิดประตูสู่หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมบ้านสนวนนอก นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-30/15:40:23
95
0
14
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เปิดประตูสู่หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม กรกนก ประโคนชัย 2015-09-30/14:21:49
104
0
15
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามสนับสนุนการพัฒนาสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศรัญญา เมือง 2015-09-30/13:54:53
95
0
16
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมต้อนรับสนับสนุนการทัศนศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม ศรัญญา เมือง 2015-09-30/13:47:52
90
0
17
มชช. ร่วมพิธีมอบใบประกาศผู้ผ่านการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน มชช. อำพร ลำปลายมาศ 2015-09-30/13:29:34
93
0
18
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ติดตามกิจกรรมกองทุนพึ่งพาตนเอง ประหยัด เมือง 2015-09-29/17:25:07
9315
3733
19
ศูนย์เรียนรู้ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-29/15:59:20
92
0
20
มชช. แสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการประเมินการพัฒนาตนเอง รณกร พลับพลาชัย 2015-09-29/15:53:49
113
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ] 127 [ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]