พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ พยม บ้านกรวด 2015-09-24/16:11:59
117
0
2
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พยม บ้านกรวด 2015-09-24/16:06:43
125
0
3
ผู้นำ อช/อช คัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลหินลาด ว่าง บ้านกรวด 2015-09-24/16:04:19
125
0
4
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พยม บ้านกรวด 2015-09-24/16:03:59
125
0
5
โครงการ กข.คจ. ติตตามสนับสนุนโครงการ กข.คจ. พยม บ้านกรวด 2015-09-24/15:57:57
118
0
6
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา จัดเวทีชุมชนเพื่อเสนอโครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤตภัยแล้งด้านการเกษตร ตำบลหลักเขต สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-24/15:56:18
89
0
7
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดพิธีนำเงินกองทุนแม่เข้าหมู่บ้าน พยม บ้านกรวด 2015-09-24/15:53:00
127
0
8
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดสถานที่กองทุนแม่ของแผ่นดิน พยม บ้านกรวด 2015-09-24/15:46:34
121
0
9
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการ กทบ. อร่าม คูเมือง 2015-09-24/15:36:50
135
0
10
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน รณภพ สารสนเทศฯ 2015-09-24/15:24:34
11337
3130
11
ผู้นำ อช/อช ร่วมกับผู้นำ อช. ประสานการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ต.คูเมือง นที คูเมือง 2015-09-24/13:55:50
185
0
12
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประสานการติดตาม/ทวงถามการชำระหนี้โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลคูเมือง นที คูเมือง 2015-09-24/13:48:18
109
0
13
อื่นๆ ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (กองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท) ต.คูเมือง นที คูเมือง 2015-09-24/13:39:05
104
0
14
อื่นๆ คัดเลือกกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่นระดับตำบล (ต.คูเมือง) นที คูเมือง 2015-09-24/13:34:05
106
0
15
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียน ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-24/13:14:50
108
0
16
อื่นๆ ฝึกอบรมคณะกรรมการเครือข่าย กทบ. ระดับอำเภอ ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-24/13:04:06
154
0
17
อื่นๆ ร่วมอบรมการทำปลาส้ม บ้านตลาดนิคม หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท ชมพู บ้านกรวด 2015-09-24/12:59:42
151
0
18
อื่นๆ ร่วมปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านสายตรี 3 หมู่ที่ 10 ต.ปราสาท ชมพู บ้านกรวด 2015-09-24/12:45:04
156
0
19
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน(อชก.) ส่วนอำเภอลำปลายมาศ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-24/12:44:09
105
0
20
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสายโท 6 ใต้ ตำบลจันทบเพชร ชมพู บ้านกรวด 2015-09-24/12:38:13
167
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ] 131 [ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]