พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านโเจริญ ตำบลบ้านยาง สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-23/19:40:26
120
0
2
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา การจัดเวทีชุมชนเพื่อเสนอโครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร ตำบลสามแวง นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-23/19:25:59
114
0
3
การพัฒนา OTOP การติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-23/17:05:07
117
0
4
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ร่วมพิธีเปิดการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ นันธนา บ้านกรวด 2015-09-23/15:38:14
157
0
5
อื่นๆ อบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมุู่บ้าน อำเภอบ้านกรวด รุ่นที่ 3 นันธนา บ้านกรวด 2015-09-23/15:36:03
147
0
6
อื่นๆ อบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมุู่บ้าน อำเภอบ้านกรวด รุ่นที่ 2 นันธนา บ้านกรวด 2015-09-23/15:35:03
161
0
7
อื่นๆ อบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมุู่บ้าน อำเภอบ้านกรวด รุ่นที่ 1 นันธนา บ้านกรวด 2015-09-23/15:33:51
154
0
8
อื่นๆ ร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ นันธนา บ้านกรวด 2015-09-23/15:31:37
136
0
9
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2557-2558 นันธนา บ้านกรวด 2015-09-23/15:27:28
10853
3545
10
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสายโท6ใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลจันทบเพชร นันธนา บ้านกรวด 2015-09-23/15:19:18
165
0
11
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เตรียมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสายโท 6 ใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลจันทบเพชร นันธนา บ้านกรวด 2015-09-23/15:16:44
165
0
12
ผู้นำ อช/อช คัดเลือกผู้นำ อช.ตำบลบึงเจริญ นันธนา บ้านกรวด 2015-09-23/15:14:25
145
0
13
การพัฒนา OTOP ย้อมสีธรรมชาติ กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-23/12:17:56
164
0
14
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุม คกส.ต. กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-23/12:11:53
169
0
15
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. บ้านน้อย หมู่ 10 ต.กู่สวนแตง ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-23/12:09:54
162
0
16
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุม คกส.ต. กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-23/12:07:55
155
0
17
อื่นๆ จัดกิจกรรมถนนคนเดิน กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-23/12:05:44
174
0
18
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-23/12:02:32
159
0
19
อื่นๆ ร่วมติดตามการดำเนินงานสถาบันการจัดการชุมชน อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-09-23/12:00:30
137
0
20
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) กิจกรรมนำเสนอคุณภาพชีวิต กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-23/11:59:31
150
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] 133 [ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]