พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ร่วมติดตามการดำเนินงานสถาบันการจัดการชุมชน อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-09-23/11:58:18
135
0
2
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-23/11:54:47
150
0
3
อื่นๆ ร่วมทำบุญในพื้นที่บ้านหนองแวง หมู่ 5 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-23/11:50:36
143
0
4
การพัฒนา OTOP รับลงทะเบียน OTOP ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-23/11:48:36
156
0
5
อื่นๆ ฝึกอบรมการจัดทำบัญชี งบการเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ รุ่นที่ 2 นที คูเมือง 2015-09-23/11:47:37
123
0
6
อื่นๆ การฝึกอบรมการจัดทำบัญชีงบการเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ รุ่นที่ 1 นที คูเมือง 2015-09-23/11:46:37
133
0
7
อื่นๆ จัดกิจกรรมถนนคนเดิน กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-23/11:37:26
154
0
8
อื่นๆ โครงการส่งเสริมอาชีพ กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-23/11:30:21
156
0
9
ผู้นำ อช/อช ประชุมผลการดำเดินงาน กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-23/11:26:33
158
0
10
ผู้นำ อช/อช ประชุม ประจำเดือนกันยายน กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-23/11:24:20
171
0
11
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมกองทุนพัฒนาบบทบาทสตรี ประจำเดือน สิงหาคม กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-23/10:43:55
146
0
12
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทาน กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-23/10:37:39
161
0
13
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทาน กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-23/10:36:16
152
0
14
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทาน กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-23/10:34:31
147
0
15
ผู้นำ อช/อช ประชุม ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-23/10:32:23
147
0
16
อื่นๆ ร่วมกิจกรรม Bike For Mom กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-23/10:27:52
139
0
17
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมกองทุนพัฒนาบบทบาทสตรี ประจำเดือน กันยายน กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-23/10:06:58
146
0
18
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ตลาดนัดชุมชนตำบลโคกล่าม กรกนก ประโคนชัย 2015-09-23/09:58:52
112
0
19
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 9/2558 นันธนา บ้านกรวด 2015-09-23/09:53:57
139
0
20
อื่นๆ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรกนก ประโคนชัย 2015-09-23/09:50:10
103
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ] 134 [ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]