พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ เวทีเสวนาคณะอนุกรรมการระดับอำเภอและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ กรกนก ประโคนชัย 2015-09-22/10:58:47
121
0
2
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 9/2558 ประจำเดือน กันยายน นิชาภา พุทไธสง 2015-09-22/10:49:36
148
0
3
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประชุมประสานแผนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด วสัน ส่งเสริมฯ 2015-09-22/10:45:35
112
1
4
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-22/10:43:46
133
0
5
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้"ตลาดนัดชุมชนตำบลโคกล่าม" ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-22/10:31:02
105
0
6
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ สุดารัตน์ สตึก 2015-09-22/10:17:52
149
0
7
การพัฒนา OTOP ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ กรกนก ประโคนชัย 2015-09-22/10:14:37
114
0
8
อื่นๆ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรกนก ประโคนชัย 2015-09-22/10:08:28
130
0
9
อื่นๆ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-22/10:04:49
130
0
10
อื่นๆ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรกนก ประโคนชัย 2015-09-22/09:59:18
109
0
11
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 9/58 พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-09-22/09:58:49
145
0
12
อื่นๆ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรกนก ประโคนชัย 2015-09-22/09:51:37
131
1
13
การพัฒนา OTOP การเพิ่มช่องทางการตลาดกลุ่มทอผ้าไหม ศรัญญา เมือง 2015-09-22/09:35:17
118
0
14
การประชาสัมพันธ์ คัดเลือกกองทุนหมู่บ้านดีเด่นในระดับอำเภอ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-09-21/19:53:39
150
0
15
อื่นๆ ประชุมคณอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-21/18:47:11
117
0
16
อื่นๆ การจัดอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-21/18:43:19
113
0
17
โครงการ กข.คจ. ประชุมเครือข่าย กข.คจ. ต.หนองตะครอง ศศิพิมล ละหานทราย 2015-09-21/18:01:58
156
0
18
การประชาสัมพันธ์ การพัฒนา Web site สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-21/16:16:38
161
0
19
ผู้นำ อช/อช ประชาคมคัดเลือกผู้นำ อช. ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ วีนา ประโคนชัย 2015-09-21/16:14:23
194
0
20
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่ม OTOP ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-21/16:12:13
175
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ] 136 [ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]