พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาเครือข่าย OTOP โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-21/16:03:22
174
0
2
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้านและกิจกรรมเพิ่มทุนปัญญา วีนา ประโคนชัย 2015-09-21/15:52:54
186
0
3
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน 2558 ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-21/15:52:31
175
0
4
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-21/15:50:48
199
0
5
พช.ใสสะอาด ร่วมดำเนินกิจกรรม 5 ส.อำเภอลำปลายมาศ ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-21/15:47:45
118
0
6
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการสภาเด็ก อำเภอลำปลายมาศ ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-21/15:44:28
120
0
7
อื่นๆ ประชุมคณะอนุกรรมการ กทบครั้งที่2 ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-21/15:42:59
116
0
8
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการบทบาทสตรีตำบลตลาดโพธิ์ ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-21/15:38:39
120
0
9
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. ศรีสุดา ชำนิ 2015-09-21/15:35:36
116
0
10
ผู้นำ อช/อช ติดตามการดำเนินงานผู้นำ อช.ตำบลเมืองแฝก ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-21/15:35:30
127
0
11
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พบปะให้คำแนะนำกลุ่มอาชีพทอผ้าตำบลหนองโดน ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-21/15:34:04
125
0
12
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่มพริกแกงตำบลหนองกะทิง ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-21/15:34:02
115
0
13
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุม คกสต.หนองบัวโคก ศรีสุดา ชำนิ 2015-09-21/15:32:15
11901
3538
14
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ม.14ตำบลเมืองแฝก ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-21/15:31:51
112
0
15
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่ม OTOP ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-21/15:31:22
149
0
16
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าหมู่บ้าน ศรีสุดา ชำนิ 2015-09-21/15:31:06
96
0
17
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบทบาทสตรีตำบลแสลงพัน ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-21/15:30:05
111
0
18
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุม คกสต.ตลาดโพธิ์ ศรีสุดา ชำนิ 2015-09-21/15:29:23
106
0
19
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมอัญเชิญกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลบ้านยาง ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-21/15:28:06
105
0
20
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุม คกสต.แสลงพัน ศรีสุดา ชำนิ 2015-09-21/15:27:37
110
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ] 137 [ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]