พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ร่วมประชุมคระกรรมการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-21/11:57:32
9217
3596
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขยายฐานเรียนรู้(การเพาะเห็ด) ศรัญญา เมือง 2015-09-21/11:00:23
84
0
3
ผู้นำ อช/อช การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-20/15:36:21
121
0
4
อื่นๆ การประชุมคักเลือกตัวแทนคณะกรรมการ กทบ. ระดับอำเภอ ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-20/15:32:48
9656
3178
5
อื่นๆ ธกส. สนับสนุนสินเชื่อ ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-20/15:30:35
114
0
6
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานเข้าสู่หมู่บ้าน ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-20/15:21:43
114
0
7
กองทุนแม่ของแผ่นดิน การเตรียมงาน จัดสถานที่ ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-20/15:17:22
113
0
8
อื่นๆ ศึกษาดูงาน CDD DAY 2558 ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-20/15:14:05
119
0
9
จัดการความรู้ การฝึกอบรม ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-20/15:09:46
119
1
10
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดแสดงผลการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-20/15:04:41
115
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-20/14:53:48
6894
3021
12
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานเข้าสู่หมู่บ้าน ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-20/14:49:46
112
0
13
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานเข้าสู่หมู่บ้าน ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-20/14:44:17
117
0
14
องค์กรสตรี กิจกรรม Bike for mom 2015 ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-20/14:40:13
112
0
15
ผู้นำ อช/อช ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2558 ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-20/14:32:17
113
0
16
อื่นๆ การฝึกอบรมการจัดทำบัญชี งบการเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ อร่าม คูเมือง 2015-09-19/12:28:26
113
0
17
อื่นๆ การฝึกอบรมการจัดทำบัญชี งบการเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ อร่าม คูเมือง 2015-09-19/12:26:36
117
0
18
อื่นๆ จัดเวทีเสวนาคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ อร่าม คูเมือง 2015-09-19/12:24:58
125
0
19
อื่นๆ ประชุมประชุมคณะอนุกรรมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ อร่าม คูเมือง 2015-09-19/12:22:00
109
0
20
อื่นๆ ประชุมเครือข่าย กทบ อร่าม คูเมือง 2015-09-19/12:18:22
112
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ] 138 [ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]