พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/15:16:40
132
0
2
อื่นๆ ทำความสะอาดสำนักงาน 5 ส. วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/15:10:34
174
0
3
การพัฒนา OTOP ลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/15:09:13
141
0
4
มชช. นำเสนอผลการพัฒนาตนเองตามระบบ มชช. วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/15:07:35
198
0
5
อื่นๆ เขียนขอสนับสนุนโครงการเยาวชนอำเภอกระสัง วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/15:05:46
142
0
6
อื่นๆ โครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม จังหวัดเคลื่อนที่ วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/15:00:16
140
0
7
อื่นๆ โครงการอาสาพัฒนาร่วมลงประชามติ วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/14:58:54
142
0
8
อื่นๆ รับลงทะเบียนตรวจติดตามงาน 3 เขตตรวจ ไตรมาสที่ 4/2559 วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/14:57:45
133
0
9
อื่นๆ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประชุมตรวจติดตาม 3 เขตตรวจ วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/14:56:36
135
0
10
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ปี 2559 วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/14:55:11
148
0
11
อื่นๆ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการถ.คนเดิน จ.บุรีรัมย์ เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/14:54:08
137
0
12
อื่นๆ ประสานงานสภาเด็กและเยาวชน วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/14:53:02
142
0
13
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน มิ.ย. 2559 วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/14:51:23
135
0
14
โครงการเชิดชูเกียรติ ประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/14:49:54
136
0
15
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมงานประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/14:48:55
134
0
16
ศอช.ต. คัดเลือก ศอช.ต. วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/14:47:05
158
0
17
ศอช.ต. คัดเลือก ศอช.ต. วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/14:44:51
169
0
18
ศอช.ต. คัดเลือก ศอช.ต. วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/14:44:13
158
0
19
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนกลุ่ม otop วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/14:37:11
147
0
20
โครงการ กข.คจ. โครงการ กข.คจ. วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/14:35:26
150
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]