พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับจังหวัด ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-17/11:25:39
99
0
2
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประสานกำนันตำบลห้วยราช ตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2557-2558 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-17/09:44:25
192
0
3
อื่นๆ การจัดอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-16/18:41:43
119
0
4
ผู้นำ อช/อช ประชุม อช. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-16/16:47:50
148
0
5
ผู้นำ อช/อช ประชุม อช. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-16/16:44:27
148
0
6
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-09-16/15:10:48
154
0
7
อื่นๆ ร่วมทำบุญ สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-09-16/15:04:58
150
0
8
กลุ่มออมทรัพย์ สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนสวรรค์ สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-09-16/15:02:17
159
0
9
กลุ่มออมทรัพย์ สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-09-16/14:59:21
152
0
10
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุน กข.คจตำบลไทยสามัคคี สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-09-16/14:55:26
157
0
11
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-09-16/14:51:46
154
0
12
การพัฒนา OTOP สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าบ้านม่วงเจริญ สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-09-16/14:48:12
166
0
13
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบล (กต.) คูเมือง นที คูเมือง 2015-09-16/14:42:18
139
0
14
การประชาสัมพันธ์ การเพิ่มทักษะการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้แก่บุคลากร นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-16/14:11:21
143
0
15
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบลหินเหล็กไฟ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-16/13:18:06
119
0
16
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบลคูเมือง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-16/13:13:17
11122
3689
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-09-15/21:42:05
120
0
18
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการตำบลอีสานเขต ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-15/17:27:52
139
0
19
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-15/16:35:28
171
0
20
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมการอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-15/16:21:34
173
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ] 141 [ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]