พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานเข้ากองทุนแม่ของแผ่น คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-11/10:02:30
152
0
2
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโคกยาง ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-11/09:58:17
155
0
3
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ.ระกาเสม็ด ม.6 ต.กันทรารมย์ ดรุณี พลับพลาชัย 2015-09-10/22:40:49
205
0
4
องค์กรสตรี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหลักเขต สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-10/18:21:45
136
1
5
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมกิจกรรมการเปิดศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง ปี ๒๕๕๘ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-10/15:42:59
186
0
6
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลผลิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ถนนคนเดิน (เซาะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท) ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-10/14:55:05
201
0
7
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุง สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-10/14:43:05
155
0
8
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เตรียมกิจกรรมการอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-10/14:32:50
187
0
9
ผู้นำ อช/อช ประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ (ทบทวนคุณสมบัติของผู้นำ อช.) สุชาติ พุทไธสง 2015-09-10/14:17:22
178
0
10
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมรับฟังชี้แจงการตรวจสอบข้อมูล จปฐ. สุชาติ พุทไธสง 2015-09-10/14:14:14
160
0
11
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมติดตามการชำระหนี้ของ คกสต. อ.คูเมือง สุชาติ พุทไธสง 2015-09-10/14:08:46
117
0
12
อื่นๆ ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สุชาติ พุทไธสง 2015-09-10/14:05:42
119
0
13
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านระกาเสม็ด ม 6 ต กันทรารมย์ พนิดา กระสัง 2015-09-10/13:50:03
169
0
14
อื่นๆ กทบ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-10/13:46:41
105
0
15
อื่นๆ กทบ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-10/13:40:45
210
0
16
องค์กรสตรี ประชุม คกส.ต และ กพสอ.สัญจร ตำบลโคกว่าน พชกร ละหานทราย 2015-09-10/12:13:10
163
0
17
การประชาสัมพันธ์ ประชุมเสวนาขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-09-09/19:36:03
134
0
18
ผู้นำ อช/อช ประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ (ทบทวนคุณสมบัติของผู้นำ อช.) นที คูเมือง 2015-09-09/16:48:26
235
0
19
อื่นๆ การฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-09/15:01:26
113
1
20
อื่นๆ โครงการจัดเวทีเสวนาคณะกรรมการอนุกรรมการฯระดับอำเภอและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-09/09:52:22
11417
3189

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ] 144 [ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]