พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ การคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น ระดับอำเภอ (อำเภอคูเมือง) กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-09/09:35:21
134
0
2
อื่นๆ การคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น ระดับอำเภอ (อำเภอคูเมือง) กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-09/09:31:43
142
0
3
อื่นๆ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน กทบ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-08/18:54:21
160
0
4
อื่นๆ ประชุม ติดตามผลการดำเนินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-08/17:31:23
146
0
5
อื่นๆ การฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-08/16:35:24
11136
3695
6
ผู้นำ อช/อช ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนา อช/ผู้นำ อช รณกร พลับพลาชัย 2015-09-08/16:00:53
156
0
7
การพัฒนา OTOP ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมเปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ "ถนนคนเดินยามแลงลำมาศ" ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-08/15:35:41
123
0
8
อื่นๆ กทบ. ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-08/15:29:23
206
0
9
อื่นๆ กทบ. ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-08/15:25:04
122
0
10
การประชาสัมพันธ์ ประสานกลุ่มเป้าหมายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลไกการขับเคลื่อนงานของกองทุนหมู่บ้านประจำปี 2558 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-08/15:13:59
124
0
11
อื่นๆ ร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร/เครือข่ายด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดำเนินงาน กทบ. กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-08/15:06:49
124
0
12
อื่นๆ ร่วมประชุมเพิ่มประสิท กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-08/15:03:55
118
0
13
โครงการ กข.คจ. การติดตามความก้าวหน้าโครงการ กข.คจ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-08/13:07:53
126
0
14
ผู้นำ อช/อช ประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ (ทบทวนคุณสมบัติของผู้นำ อช.) นที คูเมือง 2015-09-08/12:04:34
185
0
15
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรม...ยิ้มเคลื่อนที่ สุพจน์ ชำนิ 2015-09-08/10:21:39
163
0
16
อื่นๆ ร่วมจัดนิทรรศการถนนเซาะกราว ดวงพร นาโพธิ์ 2015-09-08/07:31:47
156
0
17
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดรุณี พลับพลาชัย 2015-09-07/22:23:14
112
0
18
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานเข้าหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-07/20:20:21
140
0
19
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนพัฒนาการอำเภอและประชุม กทบ พนิดา กระสัง 2015-09-07/20:17:57
131
0
20
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตาม สนับสนุนการแก้ไขปัญหากรณีการร้องเรียนกลุ่มออมทรัพย์ฯบ.ตะโก คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-07/20:15:26
130
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ] 145 [ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]