พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร อดุลย์ ห้วยราช 2015-09-07/14:06:54
95
0
2
การประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน อดุลย์ ห้วยราช 2015-09-07/13:46:12
94
0
3
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุง สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-07/12:17:46
106
0
4
ผู้นำ อช/อช จัดเวทีคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-07/12:02:06
9090
3624
5
การพัฒนา OTOP เยี่ยมกลุ่มโอทอปที่จำหน่ายในงานชม ชิม ชอป กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-07/11:57:08
108
0
6
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอคูเมืองจัดประชุม คกส.ต. และลูกหนี้ค้างชำระ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-07/11:48:46
9043
3572
7
อื่นๆ พอ.นางรอง เข้าร่วมประชุมคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชุนเมืองดีเด่น พศ2558 จันทกานต์ นางรอง 2015-09-07/10:44:59
9826
3567
8
การประชาสัมพันธ์ ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ม.๑๓ ต.เสม็ด ประหยัด เมือง 2015-09-07/06:07:17
94
0
9
การประชาสัมพันธ์ อบรมการทำบัญชี กทบ. ประหยัด เมือง 2015-09-07/06:02:47
99
1
10
อื่นๆ การจัดอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-06/15:14:17
90
0
11
การประชาสัมพันธ์ ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ณ วัดอโศกนิมิตตาราม(วัดโคกสูง) ม.7 ต.ห้วยราชา นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-06/10:07:57
9466
3188
12
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทำบุญวันพระ ณ วัดโคกกระเบา ม.9 ต.สามแวง (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี2552) นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-06/08:33:45
120
0
13
การประชาสัมพันธ์ ประชุมพัฒนาศักยภาพกรรมการหมู่บ้าน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-09-04/23:53:22
95
0
14
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดรุณี พลับพลาชัย 2015-09-04/21:18:37
86
0
15
อื่นๆ คัดเลือกคณะกรรมการกทบ.บ้านหนองหัวช้าง ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-09-04/15:52:27
101
0
16
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์ฯบ้านโคกสว่าง ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-09-04/15:46:57
139
0
17
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านยาง ม 4 ต ลำดวน พนิดา กระสัง 2015-09-04/14:30:09
182
0
18
อื่นๆ ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ (กทบ.) ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-04/13:22:44
123
0
19
อื่นๆ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-09-04/08:18:33
129
0
20
อื่นๆ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-09-04/08:12:58
124
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ] 146 [ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]