พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-03/09:52:36
126
0
2
การพัฒนา OTOP พิธีเปิด "ชม ชิม ช้อป OTOP นครชัยบุรินทร์" สิทธิพร เมือง 2015-09-03/09:50:49
164
0
3
การพัฒนา OTOP พิธีเปิด "ชม ชิม ช้อป OTOP นครชัยบุรินทร์" สิทธิพร สารสนเทศฯ 2015-09-03/09:50:49
164
0
4
การพัฒนา OTOP ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรัมย์ ชม ชิม ชอป 1-5 กันยายน 2558 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-03/09:48:03
10909
3629
5
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัยพ์เพื่อการผลิต ต.โคกล่าม ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-09-03/09:47:52
144
0
6
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัยพ์เพื่อการผลิต ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-09-03/09:23:29
159
0
7
การพัฒนา OTOP ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรี ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-02/20:57:54
116
0
8
การพัฒนา OTOP เข้าร่วมเปิดงาน ชม ชิม ช้อป OTOP นครชัยบุรินทร์ นันท์นภัส บ้านด่าน 2015-09-02/20:12:53
187
0
9
การพัฒนา OTOP มกกรีมชม ชิม ช้อป otop นครชัยบุรินทร์ พนิดา กระสัง 2015-09-02/20:07:57
175
0
10
การประชาสัมพันธ์ มหกรรม ชม ชิม ช้อป โอทอปนครชัยบุรินทร์ รณภพ สารสนเทศฯ 2015-09-02/15:55:15
127
0
11
อื่นๆ มหกรรม ชม ชิม ช็อป OTOP นครชัยบุรินทร์ สุพัตรา เมือง 2015-09-02/15:33:52
183
0
12
การพัฒนา OTOP ประสานกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมพิธีเปิด ชม ชิม ชอป OTOP นครชัยบุรินทร์ ศรัญญา เมือง 2015-09-02/15:22:11
118
0
13
การพัฒนา OTOP ร่วมงาน otop รณกร พลับพลาชัย 2015-09-02/15:18:24
166
0
14
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนโครงการ กข.คจ. ม.3 บ.กุดโคลน ต.ห้วยสำราญ ดรุณี พลับพลาชัย 2015-09-02/15:15:12
133
0
15
อื่นๆ เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ"โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดรุณี พลับพลาชัย 2015-09-02/15:10:07
129
0
16
อื่นๆ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหา มหาราชินี " อำเภอกระสัง ดรุณี พลับพลาชัย 2015-09-02/15:00:45
116
0
17
มชช. ร่วมการประชุมประเมินและรับรองผลการพัฒนาตนเองของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ระบบมชช. ดรุณี พลับพลาชัย 2015-09-02/14:33:04
137
1
18
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-02/14:01:20
138
0
19
การพัฒนา OTOP มหกรรม ชม ชิม ช็อป OTOP นครชัยบุรินทร์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-02/13:49:36
115
0
20
การพัฒนา OTOP ร่วมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-02/11:53:25
153
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ] 149 [ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]