พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองไม้งาม นันธนา บ้านกรวด 2015-08-31/16:06:04
151
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามสนับสนุนหมุ่บ้านรักษาสภาพเศรษฐกิจพอเพียง สุรจิต บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-08-31/15:33:17
163
0
3
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน สุรจิต บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-08-31/15:22:51
161
0
4
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน สุรจิต บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-08-31/15:15:37
179
0
5
การพัฒนา OTOP ประชุมกลุ่มทอผ้า อำพร ลำปลายมาศ 2015-08-31/15:06:40
117
0
6
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จิราพร นาโพธิ์ 2015-08-31/15:02:44
167
0
7
การพัฒนา OTOP การอบรมอาชีพทำขนม สุรจิต บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-08-31/15:00:52
190
0
8
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมพิธีอัญเชิญเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำพร ลำปลายมาศ 2015-08-31/14:58:56
167
0
9
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำ อช.อ.ลำปลายมาศ อำพร ลำปลายมาศ 2015-08-31/14:52:33
119
0
10
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สำรวจพื้นที่หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมเพื่อเตรียมงานเปิดประตูสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-08-31/14:22:50
117
0
11
กองทุนแม่ของแผ่นดิน อัญเชิญกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-08-31/12:49:55
116
0
12
กองทุนแม่ของแผ่นดิน อัญเชิญกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-08-31/12:40:29
138
0
13
อื่นๆ วิทยากร ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน รณกร พลับพลาชัย 2015-08-31/12:26:09
121
0
14
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานกองทุนเเม่ของแผ่นดินเข้าหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย ม.๕ ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ธีรพันธ์ นาโพธิ์ 2015-08-31/12:04:50
370
0
15
อื่นๆ ผู้นำหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมร่วมกิจกรรมงานแถลงข่าวโครงการชมชิมชอป OTOP. นครชัยบุรินทร์ ศรัญญา เมือง 2015-08-31/10:29:56
119
0
16
อื่นๆ "รวมพลังสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ รวมใจเถิดไถ้มหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๘" สุพัตรา เมือง 2015-08-31/10:27:04
148
0
17
อื่นๆ โครงการส่งเสริมและพัฒนาไหมพื้นบ้านสู่สากล สุพัตรา เมือง 2015-08-31/10:19:04
171
0
18
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศรัญญา เมือง 2015-08-31/10:17:06
130
0
19
อื่นๆ ถนนเซาะกราววอลกิ้งสตีล/แถลงข่าว OTOP นครชัยบุรินทร์ สุพัตรา เมือง 2015-08-31/10:13:37
161
0
20
อื่นๆ ถนนเซาะกราววอลกิ้งสตีล/แถลงข่าว OTOP นครชัยบุรินทร์ สิทธิพร เมือง 2015-08-31/10:03:15
164
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ] 152 [ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]