พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ถนนเซาะกราววอลกิ้งสตีล/แถลงข่าว OTOP นครชัยบุรินทร์ สิทธิพร สารสนเทศฯ 2015-08-31/10:03:15
164
0
2
อื่นๆ ร่วมกับประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลห้วยราชพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมโปรแกรมบัญชีกองทุนหมู่บ้านสำเร็จรูป นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-08-31/09:47:35
125
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดแสดงและสาธิตกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ถนนคนเดินเซราะกราวบุรีรัมย์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-08-30/22:57:10
131
1
4
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เตรียมกิจกรรมและพิธีอันเชิญเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสำโรง ม.6 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง นที คูเมือง 2015-08-30/17:12:04
132
0
5
การพัฒนา OTOP ชม ชิม ช้อป โอทอป นครชัยบุรินทร์ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-08-29/22:25:33
149
0
6
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวมหกรรม ชม ชิม ช้อป Otop นครชัยบุรินทร์ อัญชัญ บ้านกรวด 2015-08-29/20:05:47
151
0
7
การพัฒนา OTOP แถลงข่าว ชม ชิม ช็อป OTOP นครชัยบุรินทร์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-08-29/19:44:30
123
0
8
การพัฒนา OTOP งานแถลงข่าวชม ชิม ช้อป OTOP นครชัยบุรินทร์ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-29/18:31:45
129
0
9
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมแถลงข่าว ชม ชิม ชอป otop นครชัยบุรินทร์ พชกร ละหานทราย 2015-08-29/18:28:16
163
0
10
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตรวจติดตามการชำระคืนเงิน คกส.จ. คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-28/18:26:44
157
0
11
อื่นๆ อบรมบัญชีและงบการเงิน กทบ. คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-28/18:17:36
151
0
12
โครงการเชิดชูเกียรติ กิจกรรมอัญเชิญกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโนนศิลา ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ วัฒนา บ้านกรวด 2015-08-28/18:13:27
180
0
13
การพัฒนา OTOP ติดตามกลุ่มอาชีพบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 กรกนก ประโคนชัย 2015-08-28/16:19:32
150
0
14
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บันทึกปากคำสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรกนก ประโคนชัย 2015-08-28/16:13:42
143
0
15
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2 กรกนก ประโคนชัย 2015-08-28/16:07:26
136
0
16
การพัฒนา OTOP ประชุมกลุ่มทอผ้าไหม กรกนก ประโคนชัย 2015-08-28/15:57:07
141
0
17
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. กรกนก ประโคนชัย 2015-08-28/15:39:12
157
0
18
องค์กรสตรี โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว สุภาภรณ์ เมือง 2015-08-28/14:54:08
116
0
19
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าหมู่บ้าน อร่าม คูเมือง 2015-08-28/14:54:02
161
0
20
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมพิธีอันเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน สุชาติ พุทไธสง 2015-08-28/14:40:41
160
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ] 153 [ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]