พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการ กข.คจ. ประชุมสร้างความเข้าใจโครงการ กข.คจ.ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน กข.คจ. ตำบลสำโรงใหม่ ศศิพิมล ละหานทราย 2015-08-25/11:52:30
149
0
2
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน บ้านโคกยาง ต.อีสานเขต ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-25/07:26:56
121
0
3
การพัฒนา OTOP จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-25/06:39:34
116
0
4
อื่นๆ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างจังหวัดฯที่มาร่วมงานสมัชชาคุณธรรม กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-08-24/23:18:40
149
0
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-08-24/23:14:43
147
0
6
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ซ้อมการรำตรดศิลปะพื้นบ้านแสดงในงานพิธีอัญเชิญเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-08-24/21:19:07
124
0
7
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ซักซ้อมพิธีอัญเชิญเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-08-24/21:11:00
138
0
8
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อดุลย์ ห้วยราช 2015-08-24/15:46:23
143
0
9
การพัฒนา OTOP ติดตามกลุ่ม OTOP ประเภทผ้า ธีรวุฒิ กระสัง 2015-08-24/15:42:58
125
0
10
โครงการ กข.คจ. ร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติให้ยืมโครงการ กข.คจ สุดารัตน์ สตึก 2015-08-24/14:40:09
180
0
11
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เตรียมงานพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมะขาม ต.ตาเสา นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-08-24/14:05:53
136
0
12
โครงการ กข.คจ. สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-08-24/13:55:01
127
0
13
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีอัญเชิญเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน สิทธิพร เมือง 2015-08-24/13:16:52
172
0
14
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีอัญเชิญเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน สิทธิพร สารสนเทศฯ 2015-08-24/13:16:52
172
0
15
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุง ฯ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-24/13:05:54
138
0
16
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทาน คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-24/13:05:37
147
0
17
การพัฒนา OTOP จำหน่ายผลิต otop ถนนเซราะกราวด์ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-24/09:11:38
140
0
18
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมทำบุญทุกวันพระช่วงเข้าพรรษา กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-08-23/22:28:52
159
0
19
อื่นๆ ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนฯ กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-08-23/22:19:27
6922
3156
20
กองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมพิธีอัญเชิญเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโศกกะฐิน ม.๗ ต.นาโพธิื อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ธีรพันธ์ นาโพธิ์ 2015-08-23/17:50:21
227
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ] 158 [ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]