พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ร่วมปั่นจักรยาน ชมพู บ้านกรวด 2015-08-17/15:58:33
128
0
2
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันแม่ ชมพู บ้านกรวด 2015-08-17/15:50:19
114
0
3
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เตรียมความพร้อมพิธีอันเชิญเงิขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-08-17/15:48:09
129
0
4
อื่นๆ Bike for Mom สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-08-17/15:42:38
152
0
5
การพัฒนา OTOP ร่วมโครงการพัฒนาOTOP กลุ่มแม่บ้านม่วงเจริญร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมการย้อมไหมสีธรรมชาติ สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-08-17/15:31:54
142
0
6
อื่นๆ ประชุมความมั่นคงระดับตำบล ตำบลไทยสามัคคี สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-08-17/15:29:47
134
0
7
กองทุนแม่ของแผ่นดิน Bike for Mom พยม บ้านกรวด 2015-08-17/15:28:35
136
0
8
โครงการ กข.คจ. สนับสนุนการดำเนินงาน กข.คจ.และกลุ่มออมทรัพย์ฯ สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-08-17/15:28:26
136
0
9
โครงการ กข.คจ. สนับสนุนกาาดำเนินงานกองทุน กข.คจ สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-08-17/15:27:20
156
0
10
โครงการ กข.คจ. สนับสนุนการดำเนินงานกข.คจ. สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-08-17/15:26:05
146
0
11
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนกข.คจ. สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-08-17/15:25:10
151
0
12
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน กข.คจ. สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-08-17/15:22:36
146
0
13
กองทุนแม่ของแผ่นดิน วันแม่แห่งชาติ พยม บ้านกรวด 2015-08-17/15:20:08
133
0
14
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน กข.คจ. พยม บ้านกรวด 2015-08-17/15:14:05
135
0
15
อื่นๆ BIKE FOR MOM "ปั่นเพื่อแม่" ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-08-17/15:11:20
140
0
16
อื่นๆ กิจกรรม "รวมพลังสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ รวมใจถวายไถ้มหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๘" กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-08-17/15:10:22
141
0
17
อื่นๆ ร่วมประชุมด่านชายแดน พยม บ้านกรวด 2015-08-17/15:08:15
130
0
18
การพัฒนา OTOP การจัดกิจกรรมถนนเซราะกราว พยม บ้านกรวด 2015-08-17/15:04:35
138
0
19
อื่นๆ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-08-17/14:56:02
140
0
20
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-08-17/14:44:16
162
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ] 166 [ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]