พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
องค์กรสตรี ร่วมพิธีสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหามหาราชินี ธันยพร กระสัง 2015-08-13/15:59:27
138
0
2
การพัฒนา OTOP การตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานของกลุ่มอาชีพ OTOP กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลีบลำดวน ม.๗ ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-08-13/15:53:07
210
0
3
อื่นๆ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-08-13/15:52:51
117
0
4
อื่นๆ การร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘) ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-08-13/15:46:57
197
0
5
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามครัวเรือนยากจน ศศิพิมล ละหานทราย 2015-08-13/15:44:47
194
0
6
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมคัดเลือกเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอ อำพร ลำปลายมาศ 2015-08-13/15:16:19
113
0
7
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ พนิดา กระสัง 2015-08-13/15:12:23
146
0
8
อื่นๆ ร่วมพิธีงานวันแม่แห่งชาติ อำพร ลำปลายมาศ 2015-08-13/15:08:28
123
0
9
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมจัดงานวันแม่ อำพร ลำปลายมาศ 2015-08-13/15:04:08
118
0
10
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำพร ลำปลายมาศ 2015-08-13/15:00:05
139
0
11
กลุ่มออมทรัพย์ การทบทวนเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปัฏิมาศ กระสัง 2015-08-13/13:56:58
180
0
12
องค์กรสตรี รวมพลังองค์กรสตรีเมืองบุรีรัมย์ รวมใจถวายไท้องค์ราชินี ประหยัด เมือง 2015-08-13/12:39:05
127
0
13
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมประธานคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-13/11:12:42
131
0
14
อื่นๆ โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อัญชัญ บ้านกรวด 2015-08-13/09:58:11
180
0
15
อื่นๆ โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อัญชัญ บ้านกรวด 2015-08-13/09:56:57
147
0
16
องค์กรสตรี การรวมพลังองค์กรสตรี เทิดไท้องค์ราชินี ประจำปี 2558 ศรัญญา เมือง 2015-08-13/07:57:42
116
0
17
การประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณัฐชัย ห้วยราช 2015-08-12/23:22:27
133
0
18
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมขับเคลื่อนกองทุ่นแม่ของแผ่นดิน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-08-12/23:19:38
122
0
19
กองทุนแม่ของแผ่นดิน มอบใบประกาศเกียรติคุณครัวเรือนปลอดยาเสพติด ณัฐชัย ห้วยราช 2015-08-12/23:13:04
126
0
20
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-12/21:45:08
180
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] 169 [ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]