พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-08-11/12:30:10
10926
3596
2
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมประชุมโครงการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมการพัฒนาชุมชน กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-08-11/12:24:12
123
1
3
PA จัดสรรเงินกองทุนพึ่งพาตนเองระดับอำเภอ/ตำบล ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-08-11/09:42:20
131
0
4
กลุ่มออมทรัพย์ คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์อำเภอ ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-08-11/09:36:52
125
0
5
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ร่วมประชุม สพอ.บ้านกรวด รณภพ สารสนเทศฯ 2015-08-10/23:39:51
132
0
6
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีแห่กองทุนแม่ของแผ่นดิน พนิดา กระสัง 2015-08-10/21:24:29
121
0
7
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุม คกส.ต. และ กพสอ. เตรียมความพร้อมแสดงพลังในวันแม่ แห่งชาติ วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-10/18:32:59
137
0
8
โครงการ กข.คจ. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กข.คจ. วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-10/18:27:22
160
0
9
การพัฒนา OTOP นำกลุ่ม OTOP ร่วมแสดงและจำหน่ายในการประชุมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-10/18:25:31
151
0
10
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนกองทุนพึ่งพาตนเอง วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-10/18:22:38
146
0
11
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯบ้านตะโก ม.10 ต.อีสานเขต วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-10/18:20:38
136
0
12
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ สนับสนุนการพัฒนาตนเองของครัวเรือนเป้าหมาย วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-10/18:18:21
147
0
13
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ นำเสนอผลการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-10/18:15:32
141
0
14
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ จัดนิทรรศการ พลังกองทุนพึ่งพาตนเอง วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-10/18:13:19
137
0
15
องค์กรสตรี ประชุม กพสอ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-10/16:38:58
130
0
16
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 ส.ค. 58 พนิดา กระสัง 2015-08-10/16:18:03
168
0
17
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่มพริกแกง ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-08-10/16:13:08
174
0
18
กลุ่มออมทรัพย์ คัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับตำบล ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-08-10/16:03:57
137
0
19
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประกวดหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดนครราชสีมา กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-08-10/10:41:04
144
0
20
อื่นๆ ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ พนิดา กระสัง 2015-08-10/06:47:10
203
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] 171 [ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]