พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558 พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-07-08/11:36:45
149
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเสม็ด ม. 4 ต.ก้านเหลือง พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-07-08/11:28:22
145
0
3
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ คกส.ต. อ.เฉลิมพระเกียรติ ว่าง ประโคนชัย 2015-07-08/11:22:41
161
0
4
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-07-08/11:20:43
164
0
5
อื่นๆ ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-07-08/11:03:15
153
0
6
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-07-08/11:00:16
153
0
7
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-08/10:36:32
136
0
8
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมครบรอบ 1 ปี ถนนเซราะกราวด์วอล์คกิ้งสตรัท คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-08/10:27:27
11080
3638
9
การพัฒนา OTOP กิจกรรมครบรอบ 1 ปีถนนเซราะกราวด์วอล์คกิ้งสตรัท คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-08/10:20:17
128
0
10
โครงการ กข.คจ. ติดตามกข.คจ.และกทบ. อร่าม คูเมือง 2015-07-08/10:15:05
169
0
11
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. สุนทราพร นางรอง 2015-07-08/09:48:31
219
0
12
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมประจำเดือน สพอ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ อำพร ลำปลายมาศ 2015-07-08/09:41:38
111
0
13
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-07-07/22:27:49
140
0
14
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล (คกสต.)อ.โนนสุวรรณ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-07-07/22:15:31
142
0
15
อื่นๆ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-07-07/22:06:19
140
0
16
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-07/21:05:15
119
0
17
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมประจำเดือน สพอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-07/21:01:36
139
0
18
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-07-07/20:53:56
107
0
19
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมติดตามงานพัฒนาชุมชนการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลหลักเขต สุภาภรณ์ เมือง 2015-07-07/20:36:59
11638
3167
20
อื่นๆ กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามและมอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ ประหยัด เมือง 2015-07-07/17:03:36
118
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ] 189 [ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]